Vid Vätterns Strand - förslag till akitvitetshus i Huskvarna genom transformation av ett elverk

Name
Isabella Lopez Rengstig
Education degree
Master
School
School of Architecture
Study programme
Cultural Heritage, Transformation and Restoration
Year
2015

Introduktion

Gamla industribyggnader som inom kort kommer stå tomma p.g.a företaget flyttat utomlands eller industrin effektiviserats går att finna i alla städer i både Danmark och Sverige. Men vad skal ske med all denna byggnadsmassa som många anser mest är skräp? De här redan investerade resurserna borde kunna utnyttjas bättre än att bara rivas ned och bygga något nytt ovanpå.

I mitt projekt undersöker jag hur ett snart tomt elverk kan få ett nytt arkitektoniskt värde och ge nytt liv till det område det ligger i, genom en funktionell och arkitektonisk transformation. 

Huskvarna

Huskvarna ligger i landskapet Småland, vackert placerad vid sjön Vätterns strand i norr och med skyddande berg i öst. Huskvarna har under åren utvecklats till en Sveriges mest industrialiserade orter, mycket tack vare vattenfallet som Huskvarnafabriken har växt upp omkring. Husqvarna AB är idag världskänt för sin tillverkning av bl.a motorcyklar, motorsågar och symaskiner. 

Huskvarnas placering
Husqvarna fabriken med sjön Vättern i bakgrunden

 

 

Registrering, Analys & Värdesättning

1/6
Elverkets placering i Huskvarnas entrérum
Huvudentré
Terasser och kontrollrum
Pelargång
entré och garage
Kontrollrum på 1.a sal

Uppgiften började med att en registering, analys och värdesättning av Elverket genomfördes. Detta innefattade både uppmätning, fotografering, historisk resarch och fenomenologiska undersökningar. Värdesättningen kan laddas ner och läsas i sin helhet via länken under "downloads".

 

Program

1/2
Situationsplan - existerande förhållanden
Situationsplan - projekterade förhållanden

De flesta besökare ankommer till Huskvarna över Esplanadbron, ett område som länge har betraktats som stadens baksida. Kommunen har därför i lång tid velat aktivera detta område, eftersom det ju är huvudentrén till Huskvarna idag.

I kommunens översiktsplan är det tre områden kring bron som har pekats ut som stadsutvecklingsområden för Huskvarna Centrum. På området Åbonäs (3 på situationsplanen) byggdes det i 2003 en ny vårdcentral och på Madängen (2) planerar kommunen att bygga ett nytt stadshus. På elverkets grund (1) finns i dagsläget inga konkreta planer på vad som skal ske.

Elverket är idag en väldigt sluten byggnad, men utgör ett tydligt element i Huskvarnas entrérum. Det har dessutom en strategisk position i Huskvarna byrum både i förhållande till viktiga centrumfunktioner och till grönområdet Åparken. Då elverkets utrustning snart måste bytas ut har man talat om att flytta hela elverkets funktion till ett industriområde, vilket innebär att byggnaden snart skulle stå tom.

I samband med att det gamla stadshuset flyttar så skal Huskvarna bibliotek också hitta nya lokaler. I mitt projekt har jag därför placerat biblioteket i elverkets lokaler och transformerat elverket till ett aktivitetshus med bl.a café, utställningsrum, samlingssal och konferencerum. 

Programmet kan laddas ned och läsas i sin helhet via länken under "downloads".

 

Övergripande Ingrepp

Kombinerad trappa och ramp inför på byggnadens nordsida
Volymernas relation före och efter ingrepp
Pelargång före och efter ingrepp

 

  • För att skapa en tydligare förbindelse mellan Åparken och centrum etableras en kombinerad trappa och ramp på byggnadens nordsida.
  • För att ge området en tydligare känsla av att byggnaden är en del av parken planteras träd vid sidan av byggnaden. Träden blir mer av rumselement i parken, vid vattnet står de i täta klungor och vid byggnaden blir de mer allé-liknande.
  • Den gamla parkeringsplatsen tas bort och ersätts med en grön plats.
  • Transformatorbyggnaden, mittenvolymen, tas bort för att skapa en tydligare visuell förbindelse mellan elverket och Åparken.
  • Elverket får två nya våningar med fönster som går från golv till tak med ett kopparrelief emellan sig. Här finner man bl.a personalfaciliteter, läsområde knutet till biblioteket, konferencerum och auditorium
  • Tidigare verkstad och garage blir till ett stort öppet biblioteksrum med stora fönster och ovenlys.
  • Den gamla ställverkshallen med transformatorrum öppnas upp och blir till utställningsrum.
  • Tidigare värmepumpsbyggnad transformeras till café.
  • Hetvattencentralen transformeras till ny samlingssal för Alfred Dahlinskolan och andra som vill använda den. Salen får ett nytt ovenlys i form av att fönsterband som löper runt hela rummet. För att inte få ett allt för starkt direkt ljus, införs ett nedhängt loft i vajrar för att diffucera ljuset. 
Det nya aktivitetshuset sett från Esplanadbron

Fler ritningar, detaljer & modellfoton finns i galleriet nedan