NASJONALTEATER I TORSHAVN

Name
Fredrik Espe Christoffersen
Education degree
Master
School
School of Architecture
Study programme
Settlement, Ecology & Tectonics
Year
2016

Oppgavens formål er å komme med et forslag til et nytt nasjonalteater i Færøyenes Hovedstad Torshavn.

Nasjonalteateret opptrer som et landskpelig grep ut mot havnen. Som en gjentolkning av den klippeformasjon som engang domminerte havnebildet, men under industrialiseringen ble sprengt vekk. Bygningen oppfattes som noe massivt der kommer voksende ut fra berget. Du som publikum vil entre denne robuste stenen i havnen og deretter oppleve en intim teatersal bekledt i træ inne i hjertet av den.

Det konstruerte landskap og den langstrakte foyer danner en forbinnelse til området over klippen. Med dette etableres et sirkulært byforløp der kobler byen sammen, hvor foyeren folder sig langs med og orienterer seg inn imot sentrum. Foyeren er ikke bare er et tilbud til teateret, men nemlig også et tilbud til byen. Det regner i snitt 220 dager om året så færinger oppholder seg mye inne. Derfor er foyeren et klimatisert offentlig byrom hvor du har følelsen av at du er ute selv om det regner.

Arbeidsplassen i backstage som besitter et særlig fellesskap. Bakscenerommet, som backstagets sentralrom, kobler seg opp til saler og verksteder samt de ansattes flow i huset. Bakscenen får derfor kvaliteter som et funksjonelt bytorg hvor alle ansatte møter hverandre.

Foyeren - Byens klimatiserte rom, hvor følelsen er å være ute. Lanskapet trekker seg inn og danner et uformelt sittelandskap.
Hovedsalen - Det varme indre. Salen hever seg, omkranser scenen og gir en intim opplevelse.
Backstage - Med bakscenerommet som sentrum. "Bytorget" hvor varer, scenografi og ansatte blir fordelt til verksteder og saler.

This website uses cookies

KADK uses cookies to create a better user experience, to interact with social platforms and for anonymised statistics of traffic on our website.

Social media cookies enable us to interact with well-known social media platforms and content. This may be for statistical or marketing reasons.
Neccesary to display YouTube videos
Statistics cookies collect anonymised information that helps KADK to understand how visitors use our website and to provide users with an optimal experience.
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Is used for UI states