Nyt Liv til Landsbyen - En Musikhøjskole i Svinø

Name
Mathilde Sakura Ballegaard
Education degree
Master
School
School of Architecture
Study programme
Settlement, Ecology & Tectonics
Year
2015

Som følge af den stigende befolkningstilvækst til de større danske byer  undergår det danske samfund nogle massive strukturelle forandringer, og konturerne af et nyt Danmarkskort bliver tydeligere år efter år. Tendensen er klar, landdistrikterne bliver tyndere befolket, og særligt de små landsbyer langt væk fra de større byer må gentænke deres rolle. 

Hvilke offentlige og sociale institutioner er der tilbage, som kan være det fremtrædende pejlemærke, der kan samle lokalområdets beboere? Hvilken samlende organisme kan overleve i et yderområde på de vækstbetingelser, som her er til stede, og tilføre et håb om liv i landsbyen?

Intentioner

Hvad kan landsbyen, kirken og musikhøjskolen give til hinanden? 

Højskolebebyggelsen danner rammerne for på ny at samles omkring kirken. Den nedlagte kirke tårner op som et klangfyr i det horisontale kulturlandskab, og leder hen til et nyt musisk liv omkring toppunktet. Både for beboere i lokalområdet, højskolegængere og besøgende. Musikhøjskolen bliver et pejlemærke, et veldefineret og samlet sted, i et ellers spredt landskab.   

Musikhøjskolen ligger sig på den sydlige skråning op mod kirken og danner en forbindelse mellem landsbyen og den nedlagte kirke. Højskolen er af rød tegl, som afspejler kirkens materialitet og tyngde, og derved skaber en sammenhængende bebyggelse. Det giver samtidig en robusthed på et sted med hvor vind og vejr er allestedsnærværende. 

 Musikhøjskolen er et sted hvor man dyrke fællesskabet via musikken og naturen. Som højskoleelev opstår sociale gradueringer af fælleskabet fra det fjerne til det nære: Svinø, højskolen, ens elevhus, ens værelseskammerat. Samtidig er det et refugium – et sted til åndelig fordybelse – en modpol til det urbane præstationssamfund. Et trygt miljø hvor man kan trække sig tilbage i en niche - udendørs såvel som indendørs - og bare være til. Arkitekturen søger at finde en balance mellem disse poler. 

Som beboer i Svinø indgår man som en del af højskolen – og vice versa. F.eks. ved fællesspisning i Spisesalen i den nedlagte kirke, foredrag og koncerter i Scenerummet,  dilettantteater opført af Svinø Borgerforening, udendørs musik på tribunen, en gåtur gennem bebyggelsen, eller bare ved at høre tonerne sprede sig gennem landsbyen fra ens terrasse.

I symbiose med Svinø kirke, danner Musikhøjskolen en stedsligt forankret bebyggelse der åbner op til de naturskønne områder i Svinø - der netop findes i de danske landdistrikter - for midlertidigt og permanent boende, samtidig med den inviterer landsbyens lokalsamfund indenfor. 

 

 

Projektet er lavet i et samarbejde mellem Thomas Rosenberg og Mathilde Sakura Ballegaard

1/8
Elevgården
Elevbolig
Udsigt mod syd
Topkoten / Torvet
Musikhuset
Scenerummet
Snit gennem kirken/spisesalen 1:50
Musikhuset 1:50

This website uses cookies

KADK uses cookies to create a better user experience, to interact with social platforms and for anonymised statistics of traffic on our website.

Social media cookies enable us to interact with well-known social media platforms and content. This may be for statistical or marketing reasons.
Neccesary to display YouTube videos
Statistics cookies collect anonymised information that helps KADK to understand how visitors use our website and to provide users with an optimal experience.
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Is used for UI states