Ozons indvirkning på materialenedbrydning i frilandsmuseer

Name
Siri Wahlstrøm
Education degree
Master
School
School of Conservation
Study programme
Cross-disciplinary master programme
Year
2016

Udendørsgenereret ozon er et stærk oxidationsmiddel, og dets nedbrydende effekt på organiske materialer har i længere tid været anerkendt i litteraturen.

Det bliver i opgaven undersøgt om og hvordan ozon påvirker materialenedbrydningen i samspil med klimafaktorerne lys og relativ luftfugtighed. Formålet er at skabe en større indsigt i materialenedbrydning på frilandsmuseer, hvor der oftest ikke er eller kun er meget begrænset klimakontrol.

I projektet udvikles en metode, hvor indvirkningen af ozon ved 8 forskellige eksponeringer undersøges. Effekten af forsøgseksponeringerne vurderes ved hjælp af forskellige analyser af prøvematerialet, herunder FTIR spektroskopi, CIE L*a*b* farvemåling og trækstyrkemåling for at kunne vurdere i hvor høj grad ozonpåvirkningen influerer på materialenedbrydningen henholdsvis alene og i forbindelse med et forhøjet lys- og relativt luftfugtighedsniveau.

Resultaterne af forsøgene viser en klar tendens til at tilstedeværelsen af ozon påvirker nedbrydningen af en række af de udvalgte materialer i forbindelse med samtidig eksponering med lys ved både lav og høj relativ luftfugtighed. Tilstedeværelsen af ozon er derfor en væsentlig faktor, der bør inddrages i overvejelser i forbindelse med præventiv konservering i blandt andet frilandsmuseer og kirker med begrænset klimastyring.