Ozons indvirkning på materialenedbrydning i frilandsmuseer

Name
Siri Wahlstrøm
Education degree
Master
School
School of Conservation
Study programme
Cross-disciplinary master programme
Year
2016

Udendørsgenereret ozon er et stærk oxidationsmiddel, og dets nedbrydende effekt på organiske materialer har i længere tid været anerkendt i litteraturen.

Det bliver i opgaven undersøgt om og hvordan ozon påvirker materialenedbrydningen i samspil med klimafaktorerne lys og relativ luftfugtighed. Formålet er at skabe en større indsigt i materialenedbrydning på frilandsmuseer, hvor der oftest ikke er eller kun er meget begrænset klimakontrol.

I projektet udvikles en metode, hvor indvirkningen af ozon ved 8 forskellige eksponeringer undersøges. Effekten af forsøgseksponeringerne vurderes ved hjælp af forskellige analyser af prøvematerialet, herunder FTIR spektroskopi, CIE L*a*b* farvemåling og trækstyrkemåling for at kunne vurdere i hvor høj grad ozonpåvirkningen influerer på materialenedbrydningen henholdsvis alene og i forbindelse med et forhøjet lys- og relativt luftfugtighedsniveau.

Resultaterne af forsøgene viser en klar tendens til at tilstedeværelsen af ozon påvirker nedbrydningen af en række af de udvalgte materialer i forbindelse med samtidig eksponering med lys ved både lav og høj relativ luftfugtighed. Tilstedeværelsen af ozon er derfor en væsentlig faktor, der bør inddrages i overvejelser i forbindelse med præventiv konservering i blandt andet frilandsmuseer og kirker med begrænset klimastyring.

This website uses cookies

KADK uses cookies to create a better user experience, to interact with social platforms and for anonymised statistics of traffic on our website.

Social media cookies enable us to interact with well-known social media platforms and content. This may be for statistical or marketing reasons.
Neccesary to display YouTube videos
Statistics cookies collect anonymised information that helps KADK to understand how visitors use our website and to provide users with an optimal experience.
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Is used for UI states