Rum ved Vandet

Name
Stefan Jesper Gründl
Education degree
Master
School
School of Architecture
Study programme
Settlement, Ecology & Tectonics
Year
2016
Awards
VOLA

Maritimt idræts- og kulturcenter på Enghave Brygge

Bådhal, kantine, forsamlingshus, udstilling, svømmehal, havnebad og boliger

 

Projektet indskriver sig i den overordnede fortælling om byomdannelsen i Sydhavnen ved at indeholde boliger. Derudover ønsker vi med opgaven at tilføre kulturelle programmer som kan fungere som samlingspunkt for Enghave Brygge. 

Et sted som knytter an til områdets særlige maritime identitet. Der hvor kaffen drikkes og historien fortælles. Vi ser et potentiale for at skabe et aktivitets- og samlingssted for såvel den organiserede som den selvorganiserede vandidræt.

En programmering der sammentænker svømming, roning og sejlads. Idrætten  i vandet og idrætten på vandet. Det maritime idræts- og kulturcenter som program, under-støtter behovet for etableringen af faciliteter til fysisk udfoldelse i København og de manglende offentlige og kulturelle programmer i planen for Enghave Brygge.

Fælles afgangsprojekt af Stefan Jesper Gründl & Aviaja T Hermann 

Maritimt idræts- og kulturcenter på Enghave Brygge
Råstofferne fra stedets historie / Salt (saltglasur) og kul (afsvedet træ)
Svømmehallen
Bådhallen
1/13

VOLA

VOLA

Stefan Gründl og Aviaja Torbensdatter Hermann modtog VOLA-legatet for deres fælles afgangsprojekt. Juryen sagde bl.a.: 

"Hvordan bygger man byer, hvor både individets drømme og mangfoldige fællesskaber kan tage form efter skiftende behov over tid? Hvor stedets særlige kvaliteter bliver taget hensyn til og forstærket gennem klare planmæssige greb? Hvor byens rumlige figurer bliver forløst og gjort nærværende i kraft af husenes robuste strukturer, materialernes stoflige karakter og detaljernes præcision?

Det er spørgsmål som Aviaja Torbensdatter Hermann & Stefan Jesper Gründl er optaget af og begavet har svaret på i deres fælles afgangsprojekt, hvor de foreslår en ny mindre bydel på Enghave Brygge. Bydelen ligger på kanten af havnen og huser et bådværft i et eksisterende saltlager, et nyt boligkompleks og en ny svømmehal. 

Projektet viser mange forskellige rumlige intentioner, der fletter sig ind i hinanden og ligedan griber fat i fremtidige infrastrukturplaner, som en ny Metrostation og større stisystemer. Projektet udtrykker på overbevisende måde en lethed og styrke på samme tid, her tager de nye bygninger og anlæg ydmygt favntag med naturen ... 

Projektet er sjældent dygtigt tænkt og udført - og de mange smukke tegninger og modeller viser, hvordan et godt samarbejde kan blive til meget mere, både hvad angår omfang, fagligt håndværk og arkitektoniske refleksioner."

This website uses cookies

KADK uses cookies to create a better user experience, to interact with social platforms and for anonymised statistics of traffic on our website.

Social media cookies enable us to interact with well-known social media platforms and content. This may be for statistical or marketing reasons.
Neccesary to display YouTube videos
Statistics cookies collect anonymised information that helps KADK to understand how visitors use our website and to provide users with an optimal experience.
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Is used for UI states