Stadens nya monument

Name
Karl Albert Frej Skoog
Education degree
Master
School
School of Architecture
Study programme
Art and Architecture
Year
2018

Projektet er en serie arkitekturmonumenter der vidner om en ellers skjult infrastruktur af skybrudstunneller der bliver etableret under København. Mens udfordringerne med oversvømmelser vokser, synes arbejdet med at usynliggøre dem i byen intensiveres. Dette paradoks skaber en problematisk distance mellem vores måde at leve på, og de konsekvenser det får for os selve og vores omgivelser. Det, at skabe noget i vores fælles rum der får os til at reflektere over situationen, som minder os om nogle forhold der angår os alle sammen, bliver særligt betydningsfuldt.

Projektet tegner syv forskellige monumenter langs en af skybrudstunnelerne i København. Monumenterne markerer nedløbsskakt der fører oversvømmelsevand ned til skybrudstunnellen. Samtidigt tilpasser sig de specifikke byrum langs tunnellens udstrækning.

I sin helhed kan projektet også forstås som et forslag på hvordan man generellt kan arbejde med infrastrukturens møde med byrummet. 

kort over planlagte tunnelstrækninger
Åparken luftfoto
Skt Jørgens sø luftfoto
Vesterbro torv luftfoto
Situationsmodel, udsnit af byen langs tunnelstrækningen 1:200
Forsamlingshuset på Sønder blvd, 1:20
Naboen til de døves kirke, 1:50
Risten ovenpå det store rum, Vesterbro torv
Risten som udskæring i byen, Skt Jørgens sø
Forsamlingshuset på Sønder blvd
Pumpestationens tårn ved Kalvebod Brygge
Renden i Ågadeparken
Naboen til de døves kirke
Porthuset
Forsamlingshuset
In 2017-2019, KADK is working with the UN sustainable development goals
This is reflected in our research, teaching and the students’ projects. This project relates to the following UN goal(-s):
Sustainable cities and communities (11)