Sydhavnens ånd

Name
Signe Houvenaeghel Willersted
Education degree
Master
School
School of Design
Study programme
Graphic Communication Design
Year
2017

 

Med et overordnet udgangspunkt i FN’s verdensmål 11, beskæftiger dette projekt sig med at styrke indsatsen for at beskytte og bevare vores verdensarv af kultur med særligt fokus på lokalt forankrede kulturer og miljøer. Vi er optagede af, hvordan man, i storbyer i vækst, kan bevare og værne om immateriel kulturarv i form af lokale kulturer og miljøer i bydele, der er under kraftig udvikling og forandring. Også Københavns Kommune har fokus på dette efter flere kritiserede bydelsfornyelser, der har ført til beboer- og miljøudskiftning og i sidste ende har skabt nogle mere ensformige bydele. Nu ønsker man et København med mangfoldige bydele med hver deres karakter.

Mere specifikt vedrører dette projekt Københavns bydel Sydhavnen, der i disse år gennemgår en stærk bydelsudvikling, hvilket udfordrer den lokale kultur og ånd. Sydhavnen har både nu og historisk set et stærkt lokalt forankret miljø, der bygger på fælles- skab, lokalt tilhørsforhold og engagement. Bydelens karakteristiske kultur bliver ofte beskrevet som Sydhavnens ånd. I forbindelse med udviklingen er der som sagt fra kommunens side, men også i høj grad fra beboernes side, et stærkt ønske om at bevare denne ånd.

Vi har brugt en del af projektet på med udgangspunkt i vores faglighed at klarlægge, hvad Sydhavnens ånd er for derefter at arbejde videre med, hvordan vi som kommunikationsdesignere kan være med til at bevare den. Vores projekt skal ses som et muligt parallelt projekt under Områdefornyelse Sydhavnen. Projektet arbejder i højere grad i gadeplan for at aktivere beboerne i bevarelsen af Sydhavnens ånd og for at få den mentale forståelse med i udviklingen. 

Genskabet
In 2017-2019, KADK is working with the UN sustainable development goals
This is reflected in our research, teaching and the students’ projects. This project relates to the following UN goal(-s):
Sustainable cities and communities (11)