TÅRNET I LANDSKAPET I TÅRNET

Name
Knut Folstad
Education degree
Master
School
School of Architecture
Study programme
Art and Architecture
Year
2015
Situasjon

Hva om det norske landskapets turisthyttekonsept ble satt i sammenheng med global turistindustri og etablert som startskudd i byen? Tårnet tar utgangspunkt i ubetjente turisthytter fra fjellet og Stavangers historie i et møte mellom tradisjonelle og nye verdier. En kontinuerlig utvikling av kikk, oppholdsarealer og forhold etableres av hytteenhetenes stabling og lar oppstigningen bli en referansiell fjelltur som utspiller seg i mellomrommet. Som autonomt objekt er tårnet i dialog med landskapet, streber opp og faller ned, slår an toner i et skalaløst stykke med siloene, med vandreren i mellomrommet 

Program

Foran sør
Vannkar og tapp
Vannføring topprom
Massens mellomrom
Grund Utsikt
Grund
Facade N
TO OPP
SKALA
Hytteinteriør
Oppstigning
1/6
Grund
Grund Utsikt
Grund
Grund Hel
Grund Utsikt
Siloanlegg