Tokyo Textil Lab

Name
Erika Anna Charlotte Ostman
Education degree
Master
School
School of Architecture
Study programme
Architecture, Space & Time
Year
2017

 Afgangsprojektes intention är att spänna ut ett fält i Tokyos täta stadsstruktur för Japanska Modekreatörer. En anläggning med möjlighet till studioplatser med tillgång till verkstäder ,upvisnings arealer och en del i en butik. Textil labbet skall bjuda in till en samlingspunkt och anläggning med möjligheter för kreativ innovation och entreprenörsskap. 

 Jag har intresserat mig kring de unga japanska modeskaparna och deras möjlighet till att få utvecklas som enskilda kreatörer i Tokyos hårda arbetskultur som inte alltid tillåter inviduella avsteg. Rumprogrammen skall knytas till tanken om att få möjligheten till att synas som invidiv och visa samt sälja det man producerar.

 Det valda site området Nakkameguro i Meguro distriktet i Tokyo öppnar upp till ett intressant fält att inskiva ett kreativt öppet program i.  Gatorna kring Nakkameguro Station och Meguro River inbjuder till en småskalighet och promenad stråk med mindre enskilda butiker, gallerier samt restauranger.

Studiet och metoden knyter sig kring textilens egenskaper och det sätt ett klädesplagg konstrueras på, från mösnterkonstrution i dialog mot en kropps proportioner och beveglese. Tegningsfältet vill också diskutera en annan vändning mellan fält och kropp, Tokyos fält som topologiskt och morfologisk notation och hur det lägger upp till den figurella resta kropp som rum med dess yttre och inre egenskaper.

 

 Ett studie mellan fält kropp och rum.

 

 

1/15

TOKYO  FÄLTET

En av de ingående optiker i projektets studie knyter sig kring fältet. Fältet ser jag både som ett skalalöst teckningsmedel till att skapa en rad relationer rörelser och förlöp kring stadens topologiska och morfologiska fält, till at möta Tokyos skala och spänna ut en diskussion kring byrummet. Jag läser också fältet som ett verktyg likt den mönsterkonstruktion man tilltar under den kreativa modeprocessen som knyter sig naturligt till en kropps proportioner och den rörelse kroppen skall kunna utföra.   

3D PRINT MODELLSTUDIE

Modellstudiet arbetar kring modellernas enskilda formgivna kroppar men även det konkava och konvexa spänningsfält og bevegelse som uppstår mellan dem. 

MELLAN FÄLT, KROPP OCH RUM

Fasen där konceptet mellan modellernas fält och resta kroppar möter volymen och rummet, och hur våran kropp skall få uppleva och föras igenom rummen.

 

BEVEGELSE

Måden man skall bevega sig på i huset har varit en ledande ingångsvinkel i studiet både kring tegning och modellstudier. De fyra konkava och konvexa bärande  genomgående väggarna leder kroppen runt och visar var man också har lov till att bevega sig. Huset skall naturligt leda besökarna kring anlägget och välkomna en  till att inta huset och få ta del av modeskaparnas arbete.

MÖTESPLATS

Planlösningen lägger upp til en social mötes plats både för de besökande och dem som arbetar i huset.  Med Tanken kring programmet som en intention till at få visa upp det man skapar och få synas som ung designer, har rummligheten en transperens och rent uttryck där det skall ha lov till att fyllas med färgat stoff och skisser för alla till att se och som besökare få ta del av textilens resa.

Program Tokyo Textil Lab