Under overfladen - Museum og dykkercenter i Nordhavn

Name
Lin Kappel
Education degree
Master
School
School of Architecture
Study programme
Settlement, Ecology & Tectonics
Year
2017

 

Projektet understøtter den inkluderende, bæredygtige plan for Nordhavn og bidrager til bevarelse af kulturarven fra den historiske sejlads i Øresund, som har formet vores historie. 

Huset er et aktivt sted, hvor beboere fra området, dykkere og besøgende kan opleve dykning, og få formidlet historien om det undersøiske Øresund og farvandets mange skibsvrag gennem udstilling.

VISUALISERING AF BASSIN OG DYKKERKLUB
OVERSIGTSKORT: REGISTREREDE SKIBSVRAG OG FRAGMENTER I ØRESUND

AFSÆT 
Under havets overflade gemmer de danske farvande på mange tusinde skibsvrag og historier om krige og tragiske skæbner. Mange af skibene er forlist på dramatisk vis, og efterladt med alt der var ombord. De ligger nu som glemte fortællinger på havets bund.

STED
Projektet indskriver sig i Nordhavn. Det er stedet hvor København rammer havet, og omkranses af Øresund på tre sider, hvilket gør vandet til et samlende og nærværende element for hele den nye bydel.

Projektet tilfører en ekstra dimension til til den nye bydel med vandet som tema, gennem sin fortælling om Øresund. Da der stadig er lang vej til at Nordhavnen vil stå som en fuldt udviklet selvstændig del af København, er intentionen at projektet vil være med til at profilere den nye bydel og tiltrække besøgende. Udstilling, undervisning og dykkeraktiviteter i forbindelse med den undersøiske fortælling, placeres som et åbningstræk, der kan være med til at tilføre identitet til området, som nu står foran en udvikling i de næste mange år.

View fra Sundmolens spids
VISUALISERING FRA "LANDGANGSBRO" MED UDSYN OVER ØRESUND

PROJEKT
Bygningens lette konstruktion inddrager havet visuelt som et stemningsskabende element og lader dagslyset understrege sammenhængen mellem inde og ude. Dagens og årstidernes rytme er en del af rummene og vejrets omskiftelighed sætter sit præg på de besøgendes oplevelse.

Industrihavnens kulturarv bidrager til husets udformning, idet flere af havnens motiver er indarbejdet i projektet. Det arkitektoniske udtryk og valg af materialer er ligeledes med reference til industrihavnen og de omgivende pakhuse. 

Huset består af flere zoner, hvor man i de lukkede kerner arbejder og opholder sig i længere tid, bærer rummet imellem dem i højere grad præg af årstidernes skiften og ændrer karakter herefter. Kernerne forbindes af "landgangsbroer" som hænger fra loftskonstruktionen, der henter sin inspriation fra områdets kraner og sikrer et naturligt forløb rundt i bygningen. Husets flow er særligt vigtigt i fortællingen om det undersøiske Øresund.
Havet trækkes ind til bygningen via kanalen, som forlænges ind i huset med et øvebassin. Dette benytter dykkerklubben og er samtidig en aktiv del af udstillingen. Bassinet bliver et omdrejningspunkt, som opleves forskelligt fra husets tre niveauer.

Facaden har referencer til industrihavnen og de omkringliggende pakhuse i dens materialer og udtryk.
Længdesnit: "langangsbroer" hænger fra loftskonstruktionen og forbinder de tre kerner
Planer: De tre niveauer. Stueetagens facade kan åbne op og flyde sammen med den omkringliggende plads.
Bassinet som omdrejningspunkt: Når der øves i bassinet bliver det en aktiv del af udstillingen i underetagen.

Afgangsprogram

In 2017-2019, KADK is working with the UN sustainable development goals
This is reflected in our research, teaching and the students’ projects. This project relates to the following UN goal(-s):
Sustainable cities and communities (11)

This website uses cookies

KADK uses cookies to create a better user experience, to interact with social platforms and for anonymised statistics of traffic on our website.

Social media cookies enable us to interact with well-known social media platforms and content. This may be for statistical or marketing reasons.
Neccesary to display YouTube videos
Statistics cookies collect anonymised information that helps KADK to understand how visitors use our website and to provide users with an optimal experience.
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Is used for UI states