Urbant landbrug og laboratorium

Name
Emma Cecilia Linnéa Sönner
Education degree
Master
School
School of Architecture
Study programme
Architecture, Space & Time
Year
2016

Projektet søger at diskutere hvordan byen - set som et autonomt og delibererende organ, kan arbejde med aktuelle og fremtidlige bymæssige problematikker, og tager et særligt afsæt i spørgsmål som integration, borgerindragelse, miljø og genaktivering af en bymæssig kontekst.

Den bygningsmæssige programmering foreslår et urbant landbrug, et laboratorium for bymæssig udvikling, og et laboratorium for etnobotanik, kulinarisk brug og potentiale.

Projektet fungerer som en kobling mellem byen og økologisk landbrug for byen, og udforsker hvordan vi bedre kan skabe, bruge og reprogrammere aktuelle bymæssige ressourcer og arealer:

1/12