WOW Musik som form

Name
Joy Sun-Ra Pawl Hoyle
Education degree
Master
School
School of Design
Year
2014

Mit produkt er en rumlig installation, skabt til et specifikt sted, nemlig North Side festivalen, i ådalen i Århus. Musikken fungere både som form og fortælling og benyttes helt konkret til at skabe en visuel fortælling på trekant modulernes flader i min rumlige installation.

Derudover har jeg benyttet elementer hentet i North Side´s 2D identitet til min 3D installation.

Ydermere er der en bagved liggende formmæssig inspiration i begreber hentet i den sublime teori og deri en måde at opleve verden på i en synlig uendelighed og måde at opleve storhed på.

Fra lyd til form

 

Baggrund for projekt:

 

Jeg har ville implementere North Sides visuelle 2D identitet i en rumlig sammenhæng, dermed omforme den til 3D i form af det ”hæng ud område” til North Side.

Derudover har  jeg benytte mig af forudgående  formmæssige undersøgelser der lod sig udforme på baggrund af mine udvalgte begreber fra den sublime filosofi.

Jeg har implementere den visuelle 2D identitet i en rumlig sammenhæng og dermed omformet den til 3D, som et sidde område til North Side.

Med musikken  som min formmæssige baggrund, udfra lydbølger og den vibration musikken kan skabe på en vandoverflade og dermed bliver musikken en fortælling i min installationen.

Derudover har jeg med udgangspunkt i elementer hentet i North Sides 2D identitet, skabe en 3D installation.

Ydmere med en bagvedliggende formmæssig inspirationen fra begreberne udvalgt fra den sublime filosofi og tanker derfra om måder at opleve verden på. Disse elementer er baggrunden for min rumlige installation.

 

Installationen:

 

Mit forslag til en rumlige installation til North side festivalen indarbejder elementer fra deres 2D visuelle identitet, i en 3D rumligt installation.

 Min rumlige installation refererer visuelt til;;

 -Lydbølger, der går ind og ud af hinanden som en skarp form, med sine store trekantede moduler, der

 peger opad og nedad, i en skala, der forholder sig til kroppen ved at formindske denne, i sin storhed.

 Hvilket billedet herunder er et eksempel på.

 De skæve vinkler i installationen vil medføre små hjørner hvor den reflekterende gengivelse vil skabe

visuelle illusioner. 

Virkeligheden bliver dermed ikke helt som den ser ud, den gængse verdens opfattelse sat på spil.

 Om dagen fremstår min installation som et spejlende og reflekterende, modsætningsfyldt landskab, der skyder sig op igennem det bløde græsunderlag og spejler naturen på den ene side og festivalspladsens mangfoldighed på den anden. 

Om aftenen når dagslyset  går ned og mørket kommer frem skifter min installation karakter.

Ved nu  at fungere som en kontur af den form der forstås om dagen. 

I midten af installationen befinder, som før nævnt, de 3 mindre lilla trekanter sig, de lyser nu  installationen op indefra med deres indre lys og dermed opstår et filter, der ligesom i alle North Sides promotion film og billeder, fungere som et lilla filter der ligger sig ovenpå fladerne og pubikum i installationen. 

 

 

 

 

 

 

 

1/8
Regestering af form i skolens omgivelser. Fotograf Christiane Helsted Juul
Regestering af form i skolens omgivelser. Fotograf Christiane Helsted Juul
Regestering af form i skolens omgivelser. Fotograf Christiane Helsted Juul
Regestering af form i skolens omgivelser. Fotograf Christiane Helsted Juul
Regestering af form i skolens omgivelser. Fotograf Christiane Helsted Juul
Regestering af form i skolens omgivelser. Fotograf Christiane Helsted Juul
Regestering af form i skolens omgivelser. Fotograf Christiane Helsted Juul
Regestering af form i skolens omgivelser. Fotograf Christiane Helsted Juul
1/16
Aften i installationen
Aften i installationen
Aften i installationen
Aften i installationen
Aften i installationen
Aften i installationen
Aften i installationen
Aften i installationen
Aften i installationen
Aften i installationen
Aften i installationen
Aften i installationen
Aften i installationen
Aften i installationen
Aften i installationen
Aften i installationen
1/10
Installationen i 3D tegninger, af; Alexander Wachtin
Installationen i 3D tegninger, af; Alexander Wachtin
Installationen i 3D tegninger, af; Alexander Wachtin
Installationen i 3D tegninger, af; Alexander Wachtin
Installationen i 3D tegninger, af; Alexander Wachtin
Installationen i 3D tegninger, af; Alexander Wachtin
Installationen i 3D tegninger, af; Alexander Wachtin
Installationen i 3D tegninger, af; Alexander Wachtin
Installationen i 3D tegninger, af; Alexander Wachtin
Installationen i 3D tegninger, af; Alexander Wachtin

Spejlings undersøgelse fotos: