Det er nemmere at flytte viden end studerende

Blogpost by
Lene Dammand Lund
Date
03.09.2018

Hvis Danmark skal skærpe sit vækstpotentiale, skal flere kvinder tilegne sig digitale kompetencer. Istedet for at tælle stem-studerende, må vi opgradere uddannelserne.

Der er er tiltagende stærkt politisk og uddannelsesmæssigt ønske om, at flere – især kvinder, men også mere generelt – skal søge ind på de såkaldte stem-uddannelser (teknologi, IT, naturvidenskab og matematik). Her forventes en stor del af fremtidens jobmuligheder at ligge, hvilket også fremgår tydeligt af regeringens teknologipagt fra foråret.

Men udviklingen går langsomt, som senest Lederne peger på i Altinget 6. august. Nogle uddannelser er traditionelt kvindetunge, mens andre traditionelt er mere mandsdominerede. Mere generelt ændrer uddannelsernes popularitet sig ikke meget fra år til år. Vejen til markante forandringer er derfor lang.

Hvis vi i Danmark skal skærpe vores konkurrenceevne og styrke vækstpotentialet, er forandring nødvendig. Og der er heldigvis en hurtigere og mere direkte vej, som gerne måtte fylde mere på tværs af uddannelsessektoren.

Hvis man i højere grad tilpasser uddannelserne til målene frem for at skubbe de studerende hen på uddannelser, hvor de ikke automatisk søger hen, så er chancen for succes større, og effekten kommer hurtigere.

Tættere på det private erhvervsliv
Det er populært sagt nemmere og hurtigere at flytte rundt på uddannelsernes indhold, end det er at flytte studerende rundt mellem uddannelserne.

Et eksempel fra vores egen verden: Vi har på KADK – indrømmet – måske været lidt for længe om at se, hvor store konsekvenser den teknologiske udvikling grundlæggende har for design- og arkitektfagene. Men da det gik op for os, var vi ret hurtige til at reagere.

Vi er i fuld gang med at tilpasse vores uddannelser, så alle kandidater står stærkere teknologisk samtidig med, at de – som altid – bærer KADK's adelsmærke som akademisk uddannede, kritisk tænkende og professionelt kreative.

Vi er i gang med at investere i, udvikle og tilpasse vores værksteder og laboratorier, så de studerende kan erhverve sig de aktuelle teknologiske og digitale kompetencer, som de har brug for på et stadig mere omskifteligt arbejdsmarked.

Yderligere slår vi i år, sammen med CBS, dørene op for en uddannelse i strategisk design og entreprenørskab, hvor kandidaterne både får de faglige kompetencer, vi kender fra KADK's mere kunstneriske design- og arkitektuddannelser og de erhvervsmæssige og økonomiske kompetencer fra CBS.

Alt sammen tiltag, der hurtigere og mere direkte øger kandidaternes teknologiske, digitale og forretningsmæssige færdigheder og bringer dem tættere på det private erhvervsliv, som 85 procent af vores kandidater finder beskæftigelse inden for. Og at det sidste initiativ er ikke taget endnu, tør vi godt love.

Kreativitet og teknologi i forening
Den måde at gribe problemet med mangel på teknologiske færdigheder an på er interessant på flere måder.

Først og fremmest er det hurtigere, fordi vi ved at ændre i de eksisterende uddannelser sparer de års forsinkelse, der er automatisk indbygget, hvis der først skal optages og uddannes nye studerende, før effekten kan høstes.

For det andet minimerer vi risikoen for at gå for langt i retning af mere "rene" tekniske uddannelser. Både OECD og EU anbefaler, at evnen til kreativ og kritisk tænkning styrkes og dyrkes SAMMEN med de teknologiske og naturvidenskabelige færdigheder.

Der tales fra den kant specifikt om at tilføje et "a", så betegnelsen stem-uddannelser kommer til at hedde steam-uddannelser. A'et står for "art", og øvelsen går dermed ud på at forene det kreative og kunstneriske med det teknologiske og naturvidenskabelige.

Hurtigere og bedre i mål
Hvis vi tænker på den måde og investerer i indhold og reelle kompetencer på tværs af uddannelsessektoren – frem for at "tælle", hvor mange unge der tager en formelt set teknisk uddannelse, kan vi nå hurtigere og bedre i mål.

Den gode nyhed er så, at hvis vi gør det, er statistikken ikke helt så nedslående, som de (korrekte) tal, Lederne bragte til torvs 6. august, ellers indikerer. De viser, at kun 33 procent af de studerende på uddannelser, der formelt set kan kalde sig "stem-uddannelser", er kvinder.

Virkeligheden er, at flere kvinder – men også studerende mere generelt – opnår teknologiske færdigheder på uddannelser, der ikke formelt set er stem-uddannelser. Eksempelvis er 64,2 procent af KADK's studerende kvinder.

Denne blogpost blev også bragt som et debatindlæg på Altinget.dk den 3. september 2018. 

Comment here