Få en ErhvervsPhD

Få en forsker i virksomheden. Opbyg et samarbejde om et specifikt erhvervsrettet ph.d.-projekt. KADK har gode erfaringer med erhvervsrettede ph.d.-projekter, hvor den studerende ansættes i virksomheden og samtidig indskrives hos os. 

"Et ErhvervsPhD-projekt er et særligt, virksomhedsrettet ph.d.-projekt. Forskningsprojektet og forskeruddannelsen gennemføres i et samarbejde mellem en privat virksomhed, en ErhvervsPhD-studerende og et universitet. Der kan desuden tilknyttes tredjeparter fra både det offentlige og private til projektet."

Uddannelses- og Forskningsministeriet
(Om ErhvervsPhD-ordningen)

ErhvervsPhD-ordningen er et særligt tilskudsprogram for virksomheder. 

Læs mere om ph.d.-uddannelsen og ErhvervsPhD-ordningen her: