Fashion Design: 100 dage til afgang

Arbejdet med FN-målene afspejler sig tydeligt i afgangsprojekterne på Fashion Design - her arbejder afgængerne bl.a. med lighed mellem kønnene og ansvarligt forbrug og produktion. 

Over de næste uger kan du få et kig ned i det kreative maskinrum, når Fashion-afgængerne præsenterer deres projekter, som de tager sig ud i den hektiske arbejdsproces op mod eksamen.

Pages