Finansierings- og støttemuligheder

Hvis du er interesseret i at indgå i et samarbejde med KADK om forsknings- og udviklingsprojekter, findes der forskellige finansierings- og støttemuligheder.

  • Danmarks Innovationsfonds hjemmeside kan du læse om danske programmer der understøtter samarbejde mellem forskning og erhverv

  • Uddannelses- og Forskningsministeriet hjemmeside kan du læse om øvrige forskning- og netværksprogrammer

  • På hjemmesiden for det centrale EU-forskningsprogram Horizon2020 kan du læse om programmer der støtter innovation i europæisk regi

  • Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan du se en samling af de støttemuligheder og arrangementer der tilbydes for at fremme erhvervslivet generelt i Danmark.