Find en praktikant

Er du klar til at invitere nye kompetencer indenfor? KADK’s studerende tager i praktik som en del af deres uddannelse. Et praktikophold kan være med til at udvikle nye ideer og kompetencer til gavn for både virksomheden og for vores studerende.

Fremover er praktik en obligatorisk del af arkitekt- og designuddannelsen

Formålet med at gøre praktik obligatorisk er, at de studerende får mulighed for at integrere erhvervserfaringerne fra praktikopholdet tidligt i deres uddannelse. Derfor kommer praktikken også til at ligge på bachelor- fremfor på kandidatniveau*. Samtidig kan de studerende – hvis der er ønske om det - fortsætte i en ansættelse i virksomheden i deres studiepause mellem bachelor- og kandidatuddannelsen.

Ny praktik på KADK betyder at:

  • Praktik fra foråret 2020 finder sted på 6. semester af bacheloruddannelsen
  • Praktik finder sted i forårssemesteret
  • Praktik skal vare minimum 4 måneder
  • Praktikperioden skal ligge inden for semesteret

Hvilke virksomheder kan fungere som praktiksteder

Både de traditionelle arbejdspladser inden for design- og arkitektbranchen og et udvidet felt af virksomheder og offentlige instanser, der har en udviklingsenhed, som kan se muligheder i at benytte arkitekt- og designmæssige metoder - kan fungere som praktiksted for KADK´s studerende.

Sådan får du en praktikant
I september 2019 får KADK en ny praktikopslagstavle på hjemmesiden. Her kan alle interesserede virksomheder mv. lave praktikopslag, der vedrører praktikforløb i foråret 2020. Opslagene vil være synlige for alle eksterne besøgende på KADK’s site.

Hvis du vil vide mere om ny praktik på KADK eller informeres når opslagstavlen går i luften, kan du sende en mail til praktik@kadk.dk.

 *Kandidatstuderende kan komme i praktik for sidste gang i foråret 2020.

Det siger virksomhederne: "Vi har som virksomhed stor gavn af at have praktikanter, da de har en positiv og inspirerende effekt på projekter og projektteams og kommer med en ny tilgang til og friske øjne på både design som fag - og på vores produkter som helhed".
Mette Bundgaard Nielsen
Manager i Product & Marketing Development, LEGO SYSTEM A/S