Hvordan forbereder du dig til optagelsesforløbet?

Studieadministrationen får mange spørgsmål om, hvordan man kan forberede sig på optagelsesforløbet til en uddannelse på KADK.

Svaret er, at der findes ikke én bestemt måde at forberede sig på. For nogle ansøgere vil det være godt at stille sig selv en tegneopgave hver dag eller én om ugen; andre ansøgere tager på højskole for at prøve det kunstneriske arbejde helt intensivt.

Det er også en god ide at sætte sig grundigt ind i den uddannelse, du er interesseret i. Det gælder både indhold og opbygning, undervisningsformer og egne studier.

1/6
Øv dig i at tegne
Øv dig i IT-programmer
Gå på biblioteket
Gå på udstilling
Øv dig på opgaver fra tidligere år
Lav skitsebog til inspiration

Hvordan kan du forberede dig?

  • Øv dig på at lave forrige års hjemmeopgaver og optagelsesprøver. Du finder linket her
  • Brug KADK´s bibliotek – der også har en guide til kreativitet. Du finder linket her
  • Besøg KADKs udstillinger - de kan give inspiration til opgaveløsninger. Du finder linket her
  • Kom til åbne forelæsninger på KADK. Du finder linket her
  • Tegn, tegn, tegn
  • Lav din egen logbog til at samle ideer og inspiration
  • Hold øje med og deltag i den arkitekt- og designfaglige debat
  • Tag på udstillinger om både kunst og samfundsfohold
  • Se afgangsprojekter og mød afgængerne digitalt. Du finder linket her