Forskning og KUV på KADK

KADK bedriver forskning og udvikling på højeste niveau, og vores skoler har hver især været forskningsakkrediteret siden 2010, mens arbejdet med kunstnerisk udviklingsvirksomhed er evalueret på Arkitektskolen senest i 2012. 

"Det er en erklæret målsætning, at vi samlet set skal styrke forskningen på KADK. Dels ved at vi øger institutionens forskningsvolumen, styrker forskningsbaseringen af uddannelsen, udvikler en profileret ph.d.-skole og indgår flere strategiske forskningssamarbejder med danske og internationale institutioner"
Henrik Oxvig
Ph.d.-skoleleder KADK

KADK's skoler arbejder i overensstemmelse med OECD’s forskningsdefinitioner. Derfor vil man møde aktiviteter inden for både grundforskning, anvendt forskning og praksisbaseret forskning.

KADK er ikke alene forpligtet til at bedrive forskning: Kunstnerisk udviklingsvirksomhed er også en del af Arkitektskolens og Designskolens lovgrundlag og er helt centralt for både innovation og vidensproduktion på KADK.

KADK's vidensgrundlag giver os en unik position blandt uddannelses- og forskningsinstitutioner i ind- og udland. Vi bygger på tre tilgange:

Videnskabelig forskning
KADK’s uddannelser hviler på videnskabelig forskning, der leverer resultater, som gør vores liv og løsninger mere intelligente, oplyste og fremtidssikrede.

Professionel praksis
Professionel praksis møder man overalt i vores uddannelser: Vi inddrager vores aftagere direkte ved ErhvervsPhD -samarbejder og som undervisere, vi arbejder med projekter og konkret forslagsstillelse. Praksisdimensionen, herunder forslagsstillelsen, er ofte integreret i både den videnskabelige forskning og i kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed
KUV er dokumentationen af en kunstnerisk proces, herunder dokumentation af nye resultater og ny viden høstet ved processen.

"Kunstnerisk udviklingsvirksomhed er en integreret del af en kunstnerisk proces, der fører frem til et offentligt tilgængeligt resultat og ledsages af en refleksion over såvel processen som præsentationen af resultatet."
Kulturministeriet
Udredning om vidensgrundlaget på kunstneriske uddannelser (2010/2011)

Fra videnskabeligt resultat til kunstnerisk begivenhed

Videnskabelig forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed indgår i realiteten i et kontinuum af forskellige former for videns- og erkendelsesproduktion. I den ene ende findes det fuldt dokumenterede og reproducerbare videnskabelige resultat, og i den anden ende den konkrete og tids- og stedbundne kunstneriske begivenhed. Mellem disse befinder sig dels forskellige former for praksisbaseret forskning, dels kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Den praksisbaserede forskning er en videnskabeligt anlagt forskning, der inddrager handlinger og begivenheder, som ikke er systematiske eller eksakt reproducerbare, men som ikke desto mindre kan bidrage til at producere videnskabeligt anerkendte resultater.

Den kunstneriske udviklingsvirksomhed lægger sig op ad den kunstneriske praksis, men nu kombineret med et sæt definitionsbestemte kriterier for eksplicit refleksion, dokumentation og formidling, som kan bidrage til at fastholde, videreudvikle og formidle indsigt knyttet til kunstneriske processer og begivenheder og resultater.

Vil du vide mere om forskning på KADK?

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand