Forskningsstrategi

KADK's forskningsprofil dækker et bredt fagligt område inden for arkitektur, design og konservering. Den faglige bredde afspejler et samfundsmæssigt behov for at arbejde med formmæssige problemstillinger i en bredere social, kulturel og æstetisk kontekst. Den faglige bredde er samtidig en forudsætning for at understøtte KADK's brede uddannelsesportefølje med forskningsbaseret uddannelse.

KADK's videnskabelige fundament: videnskab, praksis og kunst

KADK har et særligt ansvar for at videreformidle viden og ny kunstnerisk udvikling til udviklingsmiljøer, virksomheder og organisationer, til fagfæller på vores praksisområder og til samfundet generelt. Med forankring i en rig dansk tradition og historie ønsker KADK at spille en afgørende rolle i debatten om innovative og kunstnerisk udviklingsmodeller, bæredygtige fysiske rammer, værdier og objekter, der medvirker til at forme forståelsen af fortiden og visioner for fremtiden. 

Forskningsstrategi

KADK er undervejs med en ny samlet forskningsstrategi, som erstatter skolernes tidligere strategier. Se hvordan vi arbejder med forskning på vores syv institutter: 

Vil du vide mere om forskning på KADK?