Bæredygtig Innovation i Byggeriet - hvordan når vi reduktionsmålene?

At nå regeringens mål om 70% CO2-reduktion i år 2030 og ’net zero’ i år 2050 kræver gennemgribende nytænkning og innovation i byggeriet. På dette kursus tager vi fat på de helt centrale spørgsmål inden for den bæredygtige omstilling af byggeriet. Hvordan kombinerer vi enkeltdelene, som tilsammen kan indfri byggeriets potentiale i forhold til klimakrisen? Hvordan bringer vi de mest effektive teknologier og metoder i spil? Hvilke indsatsområder giver det størst effekt at starte med i din virksomhed?

På kurset gives en grundig indføring i byggeriets potentiale for miljømæssig bæredygtighed. Der vil blive arbejdet med praktiske, metodiske og ledelsesmæssige strategier til at møde de nationale og internationale klimamål. Kurset vil fungere som et eksperimentarium med en vekselvirkning mellem oplæg fra fagpersoner og casearbejde. Det skal samlet set give de deltagende en forståelse af, hvordan byggeriets bæredygtighed kan fremmes i egen virksomhed, hvordan nye løsninger og processer kan drives frem, og hvad vi skal turde udfordre.

Kurset tager afsæt i byggeriets nuværende miljøpåvirkning. På denne baggrund arbejder vi med de vigtigste indsatsområder for, at den enkelte virksomhed rent praktisk kan lykkes med udvikling af miljøvenlige processer og produkter. Klimakrisen kan ikke tekno-fix’es på enkel vis. Den kræver helhedstænkning om implementering af nye værdisæt, metoder og løsninger, som kan bringe byggeriets bidrag til klimaomstillingen på rette kurs. Derfor vil der blive introduceret nye værktøjer, som fremmer byggeteknisk helhedstænkning og evnen til at lede omstilling af arbejdsmønstre og samarbejdsformer i byggeriets værdikæde

Det får du ud af kurset

  • Indsigt i bæredygtighedsproblematikker – grøn omstilling, CO2-aftryk, Global Warming Potential, absolut bæredygtighed, anvendelse og teknologi (genanvendelse / genbrug / design til adskillelse).
  • Viden om materialer – materialeforbrug og materialepyramiden, forekomster og udnyttelsesgrad, bygninger forstået som ’materialebanker’.
  • Kendskab til rammer/standarder – certificeringer, analysemodeller mv.: LCA / LCC /SLCA.
  • Indblik i designstrategier – design til adskillelse, passiv indeklimaregulering og termisk masse.
  • Viden om innovationsledelse – hvordan ledes udviklingen og ibrugtagning af nye bæredygtige produkter og processer i og mellem byggeriets virksomheder?

Hvem er kurset for?

Arkitekter, konstruktører og ingeniører, udførende samt bygherrer og byggesagsbehandlere i kommuner. 

Forudsætninger: Basiskendskab til byggeriet. Viden om ledelse af projekter og organisationer i byggeriet er en fordel, men ikke et krav.

Kursusleder
Pelle Munch-Petersen

Arkitekt, ph.d. og forskningsassistent ved Institut for Bygningskunst og Teknologi, KADK. 

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse

Pelle Munch-Petersen har en baggrund som bygningskonstruktør og arkitekt. Han har været hos Henning Larsen siden 2006, og i 2019 afleverede han sin ervhervs-ph.d., der omhandlende Cirkulær Økonomi og var et samarbejde mellem KADK/CINARK og Henning Larsen. I 2020 tiltrådte han en stilling som forskningsassistent på KADK/IBT, hvor forskning og undervisning er omdrejningspunktet for det videre arbejde med bæredygtig arkitektur.

Kursusleder
Mikkel Thomassen

Cand.scient.soc, ph.d. og CEO i Smith Innovation. 

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse

Mikkel Thomassen er cand.scient.soc, ph.d. og CEO i Smith Innovation. Han har i knap 25 år arbejdet med innovation på tværs af virksomhedsgrænser og mellem virksomheder og brugere med særligt fokus på byggeriet, hvor han kombinerer et solidt branchekendskab med teoretisk viden om økonomi, organisation og forretningsudvikling. Dette gør ham til en førende kapacitet inden for rådgivning om byggeriets udviklingsmuligheder, især i forhold til systemleverancer, nye roller i værdikæden og længerevarende strategiske partnerskaber samt gentagelseseffekter. Ved udførelse af bl.a. sektor- og universitetsforskning ved CBS, DTU og SBi har Mikkel Thomassen desuden opbygget stærke analytiske kompetencer med vægt på inter-organisatorisk innovation i byggeriet. 

Øvrige undervisere, oplægsholdere og samarbejdspartnere

Peter Andreas Satrup
Chefkonsulent, bæredygtighed, Danske Arkitektvirksomheder

Thomas Nørgaard
Arkitekt MAA, Partner, Christensen & Co

Ingeborg Hau
Cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling, Konsulent og partner i Andel.

Natalie Mossin
Arkitekt MAA, Institutleder, Institut for Bygningskunst og Teknologi, KADK.

Anne Beim
Arkitekt MAA, Professor/Ph.D., leder af CINARK, Institut for Bygningskunst og Teknologi, KADK.

 

Kursets indhold og opbygning

Kurset giver et overblik over centrale teorier og udviklingsscenarier inden for en grøn omstilling af byggeriet med fokus på absolut bæredygtighed, bygningers levetid, materialer og bygningers miljøaftryk samt nye samarbejds- og forretningsmodeller. Kurset giver en introduktion til modeller, principper og værktøjer, der ligger til grund for ex. LCA, DfD med afsæt i en række cases, samt anvendelsen i en kreativ designproces (tidlige faser).

Kurset består af en række forelæsninger, der tegner de store linjer, men det går samtidig i dybden med teoretisk baggrund, aktuel viden og erfaringer med ressourcebevarende strategier og modeller for livcyklus i byggeriet. Hertil vil der være oplæg om, hvordan effektive modeller fastholdes og videreudvikles som del af en ledelsesstrategi både internt i din organisation og hos dine samarbejdspartnere. Opfølgende mini-workshops vil understøtte, at den præsenterede viden diskuteres i plenum og afprøves i enkle øvelser.

Praktisk

Summer Academy afholdes på KADK’s campus på Holmen i København den 17.-21. august 2020.

Når vi har modtaget din kursustilmelding, sender vi en bekræftelse inden for fem arbejdsdage. Bemærk, at tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb den 29. maj 2020. 

Kursusprisen er 20.000 kr. ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning, herunder en let morgenanretning med kaffe/te, croissanter og frugt, frokost og eftermiddagskaffe og -kage.

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand