Bygningskulturens Værdi - værdibaserede løsninger for bæredygtig transformation og restaurering

Med en forventning om at 70-80% af fremtidens byggeri vil bestå af transformation og renovering af eksisterende bygninger, er en større forståelse af vores bygningskultur en forudsætning for en bæredygtig udvikling. Kurset sætter fokus på de centrale aspekter ved bygningskulturen i form af værdisætning, bæredygtighed, transformation og restaurering.

Hvilken værdi har bygningskulturen egentlig? Er den bare til pynt? Eller har den en større samfundsmæssig, kulturel og økonomisk værdi? I hvilket omfang har bygningskulturen et bæredygtigt potentiale? Og hvad betyder den for vores opfattelse af os selv og vores identitet? På kurset bliver værdibegrebet undersøgt og diskuteret ud fra forskellige optikker: arkitektonisk, samfundsmæssig, kulturel, historisk, fænomenologisk, æstetisk, materiale- og ressourcemæssig samt økonomisk – set i et bæredygtigt helhedsperspektiv. 

Det får du ud af kurset

  • Opdateret viden om den bæredygtige bygningskulturs teoretiske og metodiske grundlag baseret aktuelle problemstillinger og den nyeste forskning på området.
  • Færdigheder i anvendelse af teorier og værdibaserede løsninger som grundlag for at arbejde systematisk og metodisk i det praktiske arbejde.
  • Redskaber til at gøre den bæredygtige bygningskulturs teorier, metoder og strategier operationelt anvendelige i praksis.

Hvem er kurset for?

Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører, sociologer og andre faggrupper, der arbejder professionelt inden for fagområdet kulturarv, transformation og restaurering. Det kunne fx være på private tegnestuer og museer, i rådgivningsvirksomheder, forvaltninger, ministerier og kommuner eller andre relevante offentlige organisationer eller private virksomheder.

Kursusleder
Nicolai Bo Andersen

Arkitekt MAA, programleder på Kandidatprogram i Kulturarv, Transformation og Restaurering, KADK

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse

Nicolai Bo Andersen er arkitekt MAA, lektor og programleder på kandidatprogrammet Kulturarv, Transformation og Restaurering.

Han arbejder i feltet mellem forskning, undervisning og praksis. Genstandsfeltet er først og fremmest bæredygtig transformation af og nye tilføjelser til bevaringsværdige og fredede landskaber, byer og bygninger. 

Nicolai har studeret på Cooper Union i New York og Kunstakademiets Arkitektskole i København med afgang i 1998. Han har undervist siden 2000 og haft egen praksis siden 2001. I 2019/2020 er Nicolai gæsteprofessor på TU München. Derudover er han beskikket medlem af Det Særlige Bygningssyn, kulturministerens rådgiver i bygningsfrednings- og bevaringsspørgsmål 2019-2023. 

Nicolai er endvidere præmieret i en lang række konkurrencer. Han har publiceret adskillige forskningsartikler om transformation og bæredygtig bygningskultur og har deltaget i talrige udstillinger, eksempelvis Venedig Biennalen 2016 og Works+Words 2019. Og så er han modtager af Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat og har værker repræsenteret i den danske statsministers officielle residens, Marienborg. 

Læs mere
Øvrige undervisere, oplægsholdere og samarbejdspartnere

Andreas Just Karberg
Cand. polit., MBA, Direktør, Karberghus

Arne Høi
Arkitekt, institutleder, Institut for Bygningskunst og Kultur, KADK

Christoffer Harlang
Arkitekt, professor, Institut for Bygningskunst og Kultur, KADK

Jens Toftgaard
Ph.d., kulturarvschef, Odense Bys Museer

Morten Birk Jørgensen
Arkitekt, ph.d., adjunkt, Institut for Bygningskunst og Kultur, KADK

Nanna Steenberg Meyer 
Arkitekt, byggeøkonom, Varmings Tegnestue

Søren Vadstrup
Arkitekt, lektor, Institut for Bygningskunst og Kultur, KADK

Thomas Kampmann
Arkitekt, lektor, Institut for Bygningskunst og Kultur, KADK

Søren Bak-Andersen
Ph.d.-studerende, Institut for Bygningskunst og Kultur, KADK

Victor Julebæk
Ph.d.-studerende, Institut for Bygningskunst og Kultur, KADK

Dertil kommer en række inviterede gæster, der vil blive offentliggjort her på siden i løbet af foråret. 

Kursets indhold og opbygning

Bygningskulturen repræsenterer en værdi. Men hvad betyder bygningskulturens værdi egentlig? 

Kurset undersøger værdibegrebet inden for bygningskulturen gennem forskellige optikker: arkitektonisk, samfundsmæssig, kulturel, historisk, fænomenologisk, æstetisk, materiale- og ressourcemæssig samt økonomisk – set i et bæredygtigt helhedsperspektiv.

Et teoretisk fundament er et afgørende udgangspunkt for systematisk og metodisk at kunne beskrive bygningskulturens værdier forud for ethvert projekt. Gennem tekstlæsninger, workshops og ekskursioner opbygges en værktøjskasse og et fælles begrebs- og argumentationsapparat, der ruster deltagernes evner til at diskutere og argumentere for, hvorfor det har værdi at bevare og udvikle bygningskulturen.

Målet er, at deltagerne bliver rustet til bedre at kunne indgå i faglige og teoretiske diskussioner på et højt niveau, samtidig med at de får styrket deres evner til at reflektere over og anvende bæredygtige, værdibaserede løsninger i praksis.

Kurset er struktureret omkring en række forelæsninger samt besøg på to aktuelle og relevante byggepladser i København – alle med deres særlige perspektiv på bæredygtighed og bygningskulturens værdi. 

Forelæsningerne suppleres af workshops, der tager udgangspunkt i eksempler fra deltagernes egen praksis samt diskussioner af udvalgte tekster om bæredygtighed og bygningskultur.

Kursusdeltagerne må forvente forberedelse inden kursusstart og aktiv deltagelse i kurset.

Praktisk

Summer Academy afholdes på KADK’s campus på Holmen i København den 17.-21. august 2020.

Når vi har modtaget din kursustilmelding, sender vi en bekræftelse inden for fem arbejdsdage. Bemærk, at tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb den 29. maj 2020. 

Kursusprisen er 20.000 kr. ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning, herunder en let morgenanretning med kaffe/te, croissanter og frugt, frokost og eftermiddagskaffe og -kage.

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand