Dagslys i Arkitekturen – lovgivning, lyskvalitet og arbejdsmetoder

De seneste europæiske og nationale krav til dagslys skal sikre, at der er udsigt og dagslys nok i det nye byggeri. Men bygningsreglement og standardisering sikrer ikke rum med optimalt dagslys alene. På dette kursus får du redskaber til at balancere de lovmæssige talværdier med visuel, rumlig planlægning af dagslyset.

Dagslyset er en vigtig kilde til at gøre byggeri bæredygtigt og sundt, samtidig med at det er en rumskabende, funktionel og oplevelsesmæssig del af arkitekturen. Den europæiske dagslysstandard (EN17037) og nationale krav til dagslys (BR18) stiller grundlæggende krav til, at der er udsigt og dagslys nok i det nye byggeri. Men arbejdet med dagslys handler både om at håndtere kvalitative ’bløde’ værdier og ’hårde’ data, der verificerer forskellige typer krav og målsætninger. På dette kursus tages der afsæt i eget (tegnestuens, virksomhedens) arbejde med dagslys, der gives indblik i en vifte af praksisser med dagslys, og der afprøves redskaber, som gør det muligt at som giver mulighed for at afstemme lovmæssige rammer med visuel planlægning af dagslyset.

Det får du ud af kurset

  • Viden om dagslyskrav i BR18 og EN17037 og en forståelse af den rolle, lovgivning og standardisering spiller i arbejdet med dagslys.
  • Perspektiver på forskellige arkitektoniske dagslysstrategier.
  • Registrering og kvalitativ analyse af dagslys i 1:1.
  • Hands-on erfaring med forskellige simulerings- og visualiseringsværktøjer og indsigt i, hvilke informationer om dagslyset de giver.
  • Indblik i metoder til at balancere mellem dagslysets talværdier og rumskabende egenskaber.
  • Kendskab til flere typer af procesforløb og redskaber til at samarbejde med projektpartnere omkring dagslyset.

Hvem er kurset for?
Kurset henvender sig til praktiserende arkitekter, bygningskonstruktører, ingeniører og designere, der ønsker mere viden, flere færdigheder og stærkere kompetencer i arbejdet med dagslys i arkitekturen – det være sig i konkurrencer, projektudvikling, præsentations- og udbudsmateriale.

Kursusleder
Katja Bülow

Arkitekt, ph.d. og lektor ved Institut for Bygningskunst og Design, KADK.

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse

Katja Bülow er arkitekt, ph.d., specialiseret i belysning, både dagslys og kunstig belysning. Hun har bred viden om lys som arkitektonisk element, og hvordan det kan indgå i et arkitektonisk koncept. Desuden har hun særlig viden om belysning i urbane rum og den kompleksitet, som belysningen i byens dag- og natterum indbefatter, og så har hun en brændende interesse for, hvordan lys indgår som del af organisering og arbejdsprocesser i praksis.

Kursusleder
Louise Grønlund

Arkitekt, ph.d. og adjunkt ved Institut for Bygningskunst og Design, KADK.

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse

Louise Grønlund er arkitekt og ph.d. med fokus på dagslysets virkninger i arkitekturen ud fra en kvalitativ tilgang. Hendes forskning ligger inden for en fænomenlogisk humanvidenskabelig tradition og undersøger arkitekturen ud fra relationen mellem rumlige virkninger og lysvirkninger. Derudover har hun specialiseret viden om, hvordan dagslyset formidles gennem forskellige repræsentationsformer.

Øvrige undervisere, oplægsholdere og samarbejdspartnere

Tore Banke
Arkitekt, BIG og ekstern lektor, KADK 

Karsten Gori
Arkitekt og partner, Leth & Gori og Studieadjunkt, KADK

Anette Kreutzberg
Arkitekt og studielektor, KADK

Merete Madsen
Arkitekt, MOE – rådgivende ingeniører

Jakob Strømann-Andersen
Ingeniør og partner, Henning Larsen 

Mathias Sønderskov Schaltz
Arkitekt og ingeniør, Henning Larsen

Nanet Mathiasen
Arkitekt og forsker, SBi

Artur Slupinski
Arkitekt og oplægsholder, VELUX Danmark

 

 

Kursets indhold og opbygning

Kurset indeholder emner, der giver overblik over og forståelse af arbejdet med dagslys i praksis:

  • Dagslys og lovgivning - Hvilken lovgivning er gældende, og hvilke andre retningslinjer og certificeringer kan man møde i praksis?
  • Det oplevede dagslys versus det målte dagslys - Hvilken rolle spiller det oplevede dagslys i arkitekturen i relation til de målbare data?
  • Målsætning og strategi med dagslys - Hvordan understøtter dagslyset det arkitektoniske greb, og hvordan kommer man i mål med det endelige resultat?
  • Værktøjer til undersøgelse og analyse af dagslys - Hvilke værktøjer kan bruges til at undersøge og verificere dagslyskvalitet og målbare data, og hvordan bruges de?  


Undervisningen kombinerer forelæsninger, workshops, hands-on og 1:1-undersøgelser af dagslys.

Praktisk

Summer Academy afholdes på KADK’s campus på Holmen i København den 17.-21. august 2020.

Når vi har modtaget din kursustilmelding, sender vi en bekræftelse inden for fem arbejdsdage. Bemærk, at tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb den 29. maj 2020. 

Kursusprisen er 20.000 kr. ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning, herunder en let morgenanretning med kaffe/te, croissanter og frugt, frokost og eftermiddagskaffe og -kage.

Lotte Christiansen, Lysdesigner i Rambøll & tidligere kursusdeltager
Lotte Christiansen, Lysdesigner i Rambøll & tidligere kursusdeltager

"Kurset var fagligt godt skruet sammen og øjenåbnende! Vi blev sat grundigt ind i lovgivninger og standarder, men også alt det man ikke kan læse sig til. Vi havde bl.a. mulighed for at arbejde og eksperimentere med dagslyssimuleringer og dagslysoplevelser i KADK’s lyslaboratorie. Den viden, jeg har fået på kurset, har jeg efterfølgende kunnet omsætte direkte i mit arbejde. Jeg har kun positivt at sige om kurset."  

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand