Designbaseret procesfacilitering: Eksekvering

På diplomuddannelsens andet modul i designbaseret procesfacilitering stilles der skarpt på facilitatorrollen, og modulet har fokus på selve eksekveringen af designbaseret proces. Deltagerne bliver introduceret til designmetoder og procesfacilitering – herunder med inddragelse af teorier og fremgangsmåder, som relaterer sig til systemisk teori, æstetisk mediering og retorik. 

Deltagerne bliver trænet i at kunne inddrage forskellige positioner og anvende greb og teknikker til facilitering af udviklingsorienterede processer. 

Modulet bygger på konkrete eksempler på brug af designbaseret procesfacilitering i forskellige typer af kontekster og fokuserer især på at udvikle deltagernes egen faciliteringspraksis gennem aktiverende øvelser i et anerkendende perspektiv. 

I modulets skriftlige opgave skal deltagerne kunne demonstrere, at de har udviklet evnen til at håndtere og facilitere komplekse og udviklingsorienterede processer i eget arbejdsliv, og de skal reflektere over modulets brug af metoder og teori. 

Info og datoer

Type
Diplomuddannelse
Kursusstart
21.08.2019
Pris
15.000 kr.
Ansøgningsfrist
01.08.2019
Seminar 1
21.-22.08.2019
Seminar 2
11.-12.09.2019
Seminar 3
26.09.2019
Opgaveaflevering
14.10.2019
ECTS
10

Det får du ud af modulet

  • Du får forståelse for designbaserede værktøjer og viden om kernebegreber og udvalgte systemiske teorier, der relaterer sig til designmetodologi som fundament for egen eksekvering af designbaseret procesfacilitering.
  • Du lærer at anvende og integrere relevant viden om designmetodologi, retorik, designbaserede værktøjer  – herunder visuelle virkemidler – og systemiske opmærksomhedspunkter i rollen som procesfacilitator.
  • Du lærer at analysere situationsbestemte fordele og ulemper ved forskellige faciliteringspositioner, som relaterer sig til udviklingsorienterede processer med henblik på at navigere mod fælles mål.
  • Du lærer at demonstrere og reflektere kritisk over din egen aktive deltagelse i forhold til, hvordan modulets faglige og praktiske indhold har medvirket til udvikling af din egen praksis relateret til eksekvering af designbaseret procesfacilitering. 

Hvem er modulet henvendt til? 
Modulet henvender sig bredt til både ledere, mellemledere og medarbejdere i private og offentlige organisationer, som har behov for redskaber til projektledelse, service design og samskabelse, fx:

  • Afdelingsledere
  • Mellemledere
  • Projektledere
  • Projektkoordinatorer
  • Udviklingskonsulenter
  • Ledelseskonsulenter

 

Det siger kursisterne

"Et positivt, glad og inddragende forløb, hvor både fremtiden og den eksisterende lokale kontekst tages alvorligt. Du lærer et design- og procesforløb der sikrer en professionel, lyttende tilgang, hvor du hurtigt og effektivt kommer hele vejen rundt om en problematik. Uddannelsen giver dig et værktøj som skærper en bæredygtig og professionel proces, der er brugbart i enhver type samarbejde og i forskellige typer af arbejdsforløb. Det er så godt, at du skal tage din kollega med - jo flere jo bedre!"

Henriette Berggren

Arkitekt, Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen

"Diplomuddannelsens forløb og arbejdet med de teknikker og redskaber, vi blev introduceret for, har i praksis givet mig en opfattelse af udvikling/læring som en proces, hvor vi føjer nye måder at tænke og handle på, til de vi allerede behersker. Modulerne indeholder et godt mix af teori og praksis og med en fin facilitering af forløbet. Teknikkerne er også et godt bud på, hvordan man kan tilgodese de børn, der har kloge hænder, skæve ideer og indsigt, i en struktur, der anerkender disse præferencer."

Karl Michael Samuelsson

Skolelærer, Hornbæk Skole

"Modulerne tilbyder en innovativ og kreativ tilgang til undervisning, der tager hensyn til både bekendtgørelsens krav om kompetencer og til den enkelte elevs behov for vedkommende læring. I mit daglige arbejde har jeg stor glæde af modulernes mange nye og spændende værktøjer, der kan bringes i spil i undervisningen i flere forskellige sammenhænge."

Mathilde Thomsen

Adjunkt, Københavns VUC

Modulansvarlig

For mere information om modulet kontakt Christina Reedtz Funder.