Designbaseret procesfacilitering: Planlægning

Diplomuddannelsens første modul introducerer dig for uddannelsens grundlæggende designteori og metoder, alment, og til designfeltets og procesfaciliteringens centrale begreber, teorier og metoder. Modulet har fokus på planlægning af processer med et udviklende og forslagsstillende sigte.

Deltagerne får indføring i designprocessers iterative faser og aktiviteter mellem problem og løsning af relevans for planlægning af designbaseret procesfacilitering. I modulet kombineres designmetoder – med inddragelse af praksisser såsom skitsering og prototyping. Modulet kombinerer designmetoder og redskaber inden for procesfacilitering med systemiske teorier.

Modulets cases orienterer sig primært om teorier og metoder, som du kan bruge til facilitering af møder-, workshops-, og forandringsprocesser. Efter modulet skal deltagerne være i stand til at planlægge og strukturere procesfaciliteringsforløb, der trækker på designmetoder og teori. I modulets skriftlige opgave skal deltagerne udvælge og begrunde relevante teorier og metoder, som de vil bruge til planlægning af et designbaseret procesfaciliteringsforløb med udgangspunkt i egen praksis. 

Det får du ud af modulet

  • Du får designbaserede værktøjer og viden om kernebegreber og udvalgte systemiske teorier, der relaterer sig til designmetodologi, som et fælles afsæt for designbaseret procesfacilitering.
  • Du lærer at anvende og integrere relevant viden om designmetodologi, designbaserede værktøjer og udvalgte systemiske teorier til at planlægge facilitering af udviklingsorienterede processer i din egen praksis.
  • Du lærer at reflektere teoretisk over fordele og ulemper ved forskellige designbaserede værktøjer og får tilgange til planlægning af procesfacilitering, som relaterer sig til din egen praksis.  
  • Du lærer at demonstrere og reflektere kritisk over din egen aktive deltagelse i forhold til, hvordan modulets faglige og praktiske indhold har medvirket til udvikling af din egen praksis.

Hvem er modulet henvendt til? 

Modulet henvender sig bredt til både ledere, mellemledere og medarbejdere i private og offentlige organisationer, som har behov for redskaber til projektledelse, service design og samskabelse, fx:

  • Afdelingsledere
  • Mellemledere
  • Projektledere
  • Projektkoordinatorer
  • Udviklingskonsulenter
  • Ledelseskonsulenter

Det siger kursisterne

"I mit arbejde indenfor klimatilpasning bliver jeg dagligt udfordret med komplekse problemstillinger, som ikke kan løses med kendte, traditionelle metoder. Diplomuddannelsen har givet mig forståelse for en designproces, som med de rette værktøjer støtter bæredygtige løsninger inden for mit fag. Jeg fandt tryghed i en proces, som tillader mig at slippe kontrollen og til gengæld lytte og lære, så at noget nyt kan opstå, som ikke fandtes før."

Stefan Werner

Projektleder, Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen

"Et positivt, glad og inddragende forløb, hvor både fremtiden og den eksisterende lokale kontekst tages alvorligt. Du lærer et design- og procesforløb der sikrer en professionel, lyttende tilgang, hvor du hurtigt og effektivt kommer hele vejen rundt om en problematik. Uddannelsen giver dig et værktøj som skærper en bæredygtig og professionel proces, der er brugbart i enhver type samarbejde og i forskellige typer af arbejdsforløb. Det er så godt, at du skal tage din kollega med - jo flere jo bedre!”

Henriette Borggren

Arkitekt, Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen

"Modulerne tilbyder en innovativ og kreativ tilgang til undervisning, der tager hensyn til både bekendtgørelsens krav om kompetencer og til den enkelte elevs behov for vedkommende læring. I mit daglige arbejde har jeg stor glæde af modulernes mange nye og spændende værktøjer, der kan bringes i spil i undervisningen i flere forskellige sammenhænge."

Mathilde Thomsen

Adjunkt, Københavns VUC

Modulansvarlig

For mere information om modulet kontakt Christina Reedtz Funder. 

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand