Designprojektledelse: Personligt lederskab

På diplommodulet ’Designprojektledelse: Personligt lederskab’ bliver du introduceret til ledelsesteorier og værktøjer, der knytter sig til design- og innovationsprojekter, som du kan anvende i din ledelse og dit lederskab.

Modulet stiller skarpt på, hvad det kræver at lede og udvikle sig selv og sit projektteam, så kreativitet og samarbejde blomstrer, og de innovative løsninger ser dagens lys. Vi ser bl.a. på, hvordan forskellige faser i designprojekter kræver forskellige ledelsesstile; hvordan individer motiveres forskelligt og derfor også bør ledes forskelligt; hvordan vi kan fremelske de særlige innovative tankesæt og færdigheder, som kompetent designprojektledelse indebærer.

Du får både indsigt i generel og innovationsorienteret ledelsesteori, der bl.a. inkluderer perspektiver på motivation, konflikthåndtering og kreativitet. Modulets overordnede formål er at øge din indsigt i og refleksion over egne ledelsespræferencer og –udviklingspotentialer, og der vil blive lagt vægt på erfaringsdeling og diskussioner mellem deltagerne i relation til modulets pensum.

Info og datoer

Type
Diplomuddannelse
Kursusstart
16.01.2020
Pris
15.000 kr.
Ansøgningsfrist
17.12.2019
Seminar 1
16.01.-17.01.2020
Seminar 2
04.02.-05.02.2020
Seminar 3
24.02.2020
Opgaveaflevering
16.03.2020
ECTS
10

Det får du ud af modulet

  • Du får konkrete teorier, modeller, mentale tankesæt og værktøjer, der styrker din rolle som designprojektleder og dit projekts innovationspotentiale.
  • Du lærer at anvende klassiske og innovationsorienterede ledelsesteorier og får værktøjer til at forstå egne ledelsespræferencer og udviklingspotentialer med henblik på at styrke dit personlige lederskab.
  • Du lærer at styrke dit personlige lederskab gennem teorier om motivation, konflikthåndtering og kreativitet, der understøtter ledelse i designprojekter.
  • Du får designbaserede ledelsesteknikker i spil, der styrker relationer, dialog og kreativitet på tværs af designprojektets vigtigste interessenter.

Hvem er modulet målrettet til?
’Designprojektledelse: Personligt lederskab’ henvender sig bredt til både ledere, mellemledere og medarbejdere i private og offentlige organisationer, som har behov for teoretisk viden og praktiske færdigheder indenfor design- og innovationsorienteret ledelse og lederskab, fx:

  •  Afdelingsledere
  • Projektledere
  • Projektkoordinatorer
  • Udviklingskonsulenter
  • Ledelseskonsulenter 

Modulansvarlig

For mere information kontakt: