Designprojektledelse: Personligt lederskab

På diplommodulet ’Designprojektledelse: Personligt lederskab’ bliver du introduceret til ledelsesteorier og værktøjer, der knytter sig til design- og innovationsprojekter, som du kan anvende i din ledelse og dit lederskab.

Modulet stiller skarpt på, hvad det kræver at lede og udvikle sig selv og sit projektteam, så kreativitet og samarbejde blomstrer, og de innovative løsninger ser dagens lys. Vi ser bl.a. på, hvordan forskellige faser i designprojekter kræver forskellige ledelsesstile; hvordan individer motiveres forskelligt og derfor også bør ledes forskelligt; hvordan vi kan fremelske de særlige innovative tankesæt og færdigheder, som kompetent designprojektledelse indebærer.

Du får både indsigt i generel og innovationsorienteret ledelsesteori, der bl.a. inkluderer perspektiver på motivation, konflikthåndtering og kreativitet. Modulets overordnede formål er at øge din indsigt i og refleksion over egne ledelsespræferencer og –udviklingspotentialer, og der vil blive lagt vægt på erfaringsdeling og diskussioner mellem deltagerne i relation til modulets pensum.

Det får du ud af modulet

 • Du får konkrete teorier, modeller, mentale tankesæt og værktøjer, der styrker din rolle som designprojektleder og dit projekts innovationspotentiale.
 • Du lærer at anvende klassiske og innovationsorienterede ledelsesteorier og får værktøjer til at forstå egne ledelsespræferencer og udviklingspotentialer med henblik på at styrke dit personlige lederskab.
 • Du lærer at styrke dit personlige lederskab gennem teorier om motivation, konflikthåndtering og kreativitet, der understøtter ledelse i designprojekter.
 • Du får designbaserede ledelsesteknikker i spil, der styrker relationer, dialog og kreativitet på tværs af designprojektets vigtigste interessenter.

 

Undervisning og seminardatoer

Diplomuddannelsen er baseret på seminarer, og undervisningen veksler mellem forelæsninger, diskussion, workshops og gruppearbejder. Vigtigst af alt, bliver undervisningen koblet til de arbejdsopgaver eller udfordringer, du sidder med. Det betydninger, at du kan bruge uddannelsen direkte i din hverdag. 

Datoer for seminarer på modulet:

 • torsdag 16.01.2020 & fredag 17.01.2020 
 • tirsdag 04.02.2020 & onsdag 05.02.2020 
 • mandag 24.02.2020


Deadline for opgaveaflevering: 16.03.2020

Hvem er modulet målrettet til?

’Designprojektledelse: Personligt lederskab’ henvender sig bredt til både ledere, mellemledere og medarbejdere i private og offentlige organisationer, som har behov for teoretisk viden og praktiske færdigheder inden for design- og innovationsorienteret ledelse og lederskab. Det kun fx være:

 • Afdelingsledere
 • Projektledere
 • Projektkoordinatorer
 • Udviklingskonsulenter
 • Ledelseskonsulenter 
- Marit Rygh, arkitekt ved Dyrvik Arkitekter og tidligere diplomdeltager:
- Marit Rygh, arkitekt ved Dyrvik Arkitekter og tidligere diplomdeltager:

"Igjennom utdanningsforløpet ved KADK i 'Designprojektledelse som personligt lederskab' har jeg fått nye perspektiver på hva det vil si å være en god prosjektleder for team som skal jobbe kreativt med å skape en løsning på en kompleks problemstilling. Jeg har fått en bred innføring i prosjektlederens styringsverktøy, i tillegg til et stort repertoar av metoder for å engasjere og motivere mine teammedlemmer. Målet mitt er at jeg med disse verktøyene og metodene kan utfolde det fulle kreative potensiale i de team jeg vil jobbe med fremover". 

 

- Kristine Juul Pedersen, Designmanager hos Popupshop og tidligere diplomdeltager:
- Kristine Juul Pedersen, Designmanager hos Popupshop og tidligere diplomdeltager:

"Selv med en mangeårig erfaring som designer og designmanager fra både store og mindre virksomheder har kurset formået at udstyre mig med nye, håndgribelige og brugbare projektledelses- og ledelsesværktøjer, som kan anvendes direkte i mit daglige arbejde.
Designere og designtænkning indgår i stigende grad i tværfaglig projektudvikling i såvel privat som offentligt regi. Kurset styrker helt klart evnen til at lede designprocesser i sådanne tværfaglige teams og gør det tydeligt, hvordan designerens faglighed kan spille en vigtig rolle i fremtidens projektudvikling - kort sagt, hvordan designtænkning skaber værdi i innovative processer og udviklingsprojekter."

Modulansvarlig

For mere information kontakt: