Designprojektledelse: Serviceorienteret samskabelse

Der er stor efterspørgsel på metoder til at samskabe holdbare og brugervenlige serviceløsninger i den offentlige og private sektor. Men hvordan gøres det i praksis? På modulet får du viden fra bl.a. servicedesign og codesign samt færdigheder til kritisk at analysere eksisterende servicesystemer og organisere samskabende processer med henblik på at udvikle nye løsninger.

Du får indsigt i de centrale teoretiske begreber inden for samskabelse og konkrete metoder til at skabe brugervenlige og innovative serviceløsninger sammen med andre. Derudover gives forskellige rammer til at analysere eksisterende serviceløsninger, udforske designproblemet og reflektere over muligheder og udfordringer ved samskabelsesprocesser.

Modulet trækker bredt på både national og international forskning i bl.a. samskabelse (co-production), servicedesign, co-design - og perspektiveres i forhold til helhedsoritenteret, bæredygtig udvikling og materiel praksisforandring.

Undervisningen består af teoretiske oplæg, diskussioner og workshops, som stiller skarpt på betydningen af begrebet ’samskabelse’ og på, hvordan du kan anvende det i praksis som en serviceorienteret, værdiskabende og kollaborativ tilgang til designledelse. Du får træning i at anvende en række konkrete metoder og værktøjer, som kan understøtte ledelsen og planlægningen af praksisorienterede og samskabende designprojekter og forandringsprocesser. 

Det får du ud af modulet

 • Du får indsigt i teoretiske kernebegreber og lærer at anvende analytiske og designbaserede tilgange især fra service- og codesign til ledelse af projekter, hvor samskabelse er i centrum.
 • Du får hands-on erfaring med en række metoder inden for codesign og servicedesign samt arbejdsmaterialer til at lede projekter og indgå i forandrings- og samskabelsesprocesser.
 • Du får redskaber til udvikle eller nytænke serviceorienterede løsninger, der giver værdi på tværs af projektets mange aktører.
 • Du får indblik i en række komplekse cases.
 • Du får sparring og rum til refleksion i forhold til egen nuværende praksis, f.eks. i forbindelse med øvelser og opgaveskrivning. 

Hvem er modulet henvendt til? 

’Designprojektledelse: Serviceorienteret samskabelse’ henvender sig bredt til både ledere, mellemledere og medarbejdere i private og offentlige organisationer, som har behov for redskaber til projektledelse, service design og samskabelse, fx:

 • Afdelingsledere
 • Mellemledere
 • Projektledere
 • Projektkoordinatorer
 • Udviklingskonsulenter
 • Ledelseskonsulenter

Undervisere
Mette Agger Eriksen og Sissel Olander er gennemgående undervisere på modulet, og Christina Reedtz Funder indgår som vejleder.

Gæsteundervisere
24. oktober: Manon de Jongh, ph.d., Chefkonsulent og partner i UKON samt redaktør af bogen ”Ledelse og Samskabelse – i den offentlige sektor".

22. november: Anne Tortzen, ph.d., Grundlægger og leder af Center for Borgerdialog samt ekspert i borgerinddragelse og samskabelse.  

MØD UNDERVISERNE
MØD UNDERVISERNE

Mette Agger Eriksen / Modulansvarlig
Arkitekt, ph.d. og lektor med speciale i materialiteten omkring tværfaglige (co)design metoder og processer i relation til bæredygtig udvikling og praksis forandring.

Mette Agger Eriksen har siden 2016 været ansat på KADK, hvor hun bl.a. underviser på efter- og videreuddannelserne: Diplom i Designledelse og Master i Design. Hun forsker primært inden for felterne CoDesign, servicedesign, samskabelse og designeksperimenter især koblet til forandring i den offentlige sektor. Desuden har hun bred erfaring med danske og internationale praksisorienterede forskningsprojekter.

Tlf.: 41701789 / E-mail: meri@kadk.dk

MØD UNDERVISERNE
MØD UNDERVISERNE

Sissel Olander / Underviser 
Lektor på Institut for Visuelt Design og underviser i bl.a. strategisk design og virksomhedssamarbejde.

Sissel Olander har en ph.d. fra KADK i designantropologi, co-design og designeksperimenter. Hun har arbejdet i en række forskningsprojekter med offentlige partnere, særligt med fokus på bibliotekers borger- og brugerinddragelse. 

Tlf.: 4170 1603 / E-mail: sol@kadk.dk

Modulansvarlig