Et nyt fokuseret KADK

Dato
27.09.2016
Kategori
KADK Indblik

KADK ønsker med en ny handlingsplan at sikre, at fremtidens arkitekter og designere klædes bedre på til at imødekomme efterspørgslen på teknologiske og erhvervsrettede kompetencer, og at de allerede i studietiden etablerer branchenetværk, der kan hjælpe dem hurtigere i arbejde.

KADK er blevet pålagt at dimensionere optaget på arkitekt- og designuddannelserne med 30 % på grund af for stor ledighed blandt de nyuddannede kandidater. Det betyder et tilsvarende fald i bevillingerne – og samtidig skal KADK levere ca. 8 % af sit budget til regeringens omprioriteringsbidrag. Samlet set skal KADK finde 28,7 mio. kr. i besparelser inden 2019. Besparelserne skal findes ved at nedbringe drifts- og bygningsudgifter, samt ved lønreduktioner.

”Det er klart, at en dimensionering af den størrelse er en vanskelig opgave, men det er en opgave, vi har taget på os, da vi selvfølgelig er interesserede i at få de nyuddannede kandidater hurtigere i arbejde. Det er også en opgave, vi er overbeviste om, at vi kan løfte. Der er mere end nogensinde brug for kvalificerede kandidater, der kan tænke kreativt og arbejde professionelt. Det kan vores kandidater, og det vil de fremover blive endnu bedre til”, siger rektor Lene Dammand Lund.

Konkret ligger der i handlingsplanen, at KADK vil sætte målrettet ind på tre overordnede områder:

Teknologiske og erhvervsrettede kompetencer

  • Fællesundervisning styrkes på tværs af KADK som skal sikre de studerende teknologiske såvel som erhvervsrettede kvalifikationer.
  • Der etableres et fælles højteknologisk laboratorium, KADK ”techlab”, som også gøres tilgængeligt
  • for virksomheder og for forskningsmiljøet på KADK.
  • Der etableres et nyt kandidatprogram blandt i samarbejde med CBS og andre relevante uddannelsesinstitutioner.

Branchenetværk og matchmaking 

  • Der indføres obligatorisk praktik eller praktiklignende forløb på 6. semester, så alle studerende sikres relevant erhvervserfaring allerede i løbet af studietiden.
  • Der etableres en dialogplatform med brancher og erhverv, som skal sikre systematisk eksponering af de studerendes port folier og mulighed for matchmaking.
  • Der sættes yderligere fokus på fælles start-up miljøer

Kendskab til kandidaternes kompetencer i samfund og erhverv

  • Der udpeges hvert år et samfundsrelevant fælles tema for alle afgangsprojekter således, at det enkelte projekt får større gennemslagskraft og større effekt.
  • Styrket offensiv kommunikationsstrategi

Uddannelsernes nye fokus på teknologiske og erhvervsrettede kompetencer skal ses som en målretning af de traditioner og den stærke videnskabelige faglighed, KADK allerede står på i dag, og som også i fremtiden skal udgøre institutionens fundament.

”KADK er et førende kunstakademi med en solid forankring i en kreativ tradition. Vores kandidaters innovative kompetencer er blandt de bedste i verden. Således vil det også være fremover. Med denne handlingsplan sikrer vi, at kandidaterne får lettere ved at sætte deres præg på fremtidens samfund og bidrage med ny og konstruktiv viden til de mange virksomheder og institutioner i Danmark. Det er offensiv strategi, som skal geare vores arkitekter og designere til fremtidens arbejdsmarked.”, siger rektor Lene Dammand Lund. 

Organisatorisk betyder handlingsplanen, at der på designuddannelsen udfases 6 bachelorprogrammer, 7 kandidatprogrammer og 1 institut. På arkitektuddannelsen reduceres antallet af kandidatprogrammer med 4 frem mod 2023.

Handlingsplanen er nu sendt i drøftelse og kommentering i KADK's samarbejdsudvalg. 

Se Arkitektskolen og Designskolens nye struktur
Klik billedet nedenfor op i fuld størrelse. 

For yderligere information kontakt

Rektor Lene Dammand Lund, T 4179 1501, M ldl@kadk.dk
Kommunikationschef Søs Holmdal, T 4170 1801 , M shol@kadk.dk

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand