Hjemmeopgave - Arkitektur

NB: vi opdaterer løbende siderne med information om 2019

Spørgsmål til hjemmeopgaven - og svar

Hvis der indløber spørgsmål til hjemmeopgaven, som alle ansøgere kan have interesse i, vil de blive lagt på dette sted. Vi opdaterer løbende indtil den 8. marts, hvorefter vi ikke besvarer flere spørgsmål.

Spørgsmål 28. februar: 

Spm: ” I opgave 1.1 skal man tage nogle billeder, er det tilladt at redigere billederne, såfremt f.eks. vejr har haft en effekt på billedets farver?”
Svar: ”Ja”


Spm: ” skal det angives, hvilken inspirationskilde man har valg i opgave 2. Hvordan angiver man det uden tekst? Eller skal det overhovedet oplyses?
Svar:” Du må gerne enten numre eller navnet på kilden. – men skriv ikke tekst som sådan."

Spm: ” Skal jeg forstå opgave 2.1 som om, jeg skal bygge en model af det sted, der er beskrevet? Eller skal jeg allerede her omsætte til noget nyt?
Svar” Du skal arbejde videre med din inspirationskilde, det skal ikke være en konkret afbildning af de rumlige forhold.”

Spm: ” Opg 2.1: Betyder at videreudvikle materialet, at jeg skal vælge et helt nyt materiale i forhold til det, jeg har brugt til min model i opgave 2.1? Eller må jeg gerne bruge fx pap som materiale i begge opgaver/modeller?” 
Svar: Du skal arbejde videre og bruge andre materialer (kan være fysiske eller digitale).

Spm: ”til spørgsmål 1: Er det tilladt at man tilføjer ting til sin tegning, som ikke er på billedet (e.g. mennesker)?”
Svar: ”Ja – men du skal overveje ganske nøje hvad du gør med dit billede” 

Spm: ”Er det tilladt man tegne fra en anden vinkel af "rummet" end billedet er taget?”
Svar: ”Ja”

Spm: ” Hvad betyder frihånd?” 
Svar: ”Det betyder du skal tegne uden brug af hjælpemidler eksempelvis lineal”

Spm: ”Skal man skrive stednavn på det fællesrum man har valgt i opgave 1.1?” 
Svar: ”Nej, stednavnet har i øvrigt ikke betydning for besvarelsen”

Spm: ”Er det tilladt at bruge farver i hjemmeopgaven?” 
Svar: ”Ja”

Spm: ” Hvad betyder frihånd?” 
Svar: ”Det betyder du skal tegne uden brug af hjælpemidler eksempelvis lineal”

Spm: ”Er det tilladt at redigere, retouchere, rendere billedet i opgave 1?” 
Svar: ”Ja, men du skal overveje hvad du gør med dit billede”

Spm: ”Hvad betyder rumforløb?”
Svar: ”Med ”rumforløb” forstås to eller flere sammenhængende rum.”


Spørgsmål 19. februar:

Spm: ”Når hjemmeopgaverne bliver bedømt, bliver de printet ud?”
Svar: ”Nej, bedømmelsen foregår også digitalt”

Spm: ”Hvordan kan jeg aflevere i A3 format, når opgaven skal afleveres digitalt? ”
Svar: ”Når du sætter din opgave op, så vælg A3 størrelse. Efterfølgende konverterer du så til pdf-fil formatet. Så forbliver opgaven i A3 størrelse.

Spm: ”Hvilke IT-programmer skal jeg bruge til at lave min opgave? ”
Svar: ”Du må selv vælge program og metode, men du skal ende med en pdf-fil, der lever op til afleveringskravene. ”

Spm: ”Kan man kun uploade opgaven digitalt? Eller er det muligt at indsende den pr. post eller aflevere den på skolen? ”
Svar: ”Du skal uploade din opgave til optagelse.dk. Vi modtager ikke opgaver pr. post og du kan heller ikke aflevere den personligt.

Spm: ”Skal man skrive tekst i opgaven? ”
Svar: ”Nej, opgaven er en visuel opgave uden tekst”

Spm: ”Findes hjemmeopgaven oversat til engelsk? ”
Svar: ”Nej, den findes kun på dansk.”

Spm: ”Må man besvare opgaven på engelsk? ”
Svar: ”Nej, opgaven er en visuel opgave, uden tekst”

Spm: ”Hvad betyder analog?”
Svar: ”det betyder at du eksempelvis kan tegne i hånden”

Spm: ”Er det tillladt at bruge kuglepenne i stedet for blyanter – for eksempel sorte tegnepenne?”
Svar: ”Ja, det er tilladt”

Spm: ”kan man lave en videobesvarelse af opgaven?”
Svar: ”Nej, for den lever ikke op til afleveringskravene”

Spm: ”Er der krav til skriften og baggrunden af opgaven. Må man gerne gøre noget ud af det overordnede design, så det kommer til at hænge sammen med resten af opgaven?
Svar: ” Du vælger selv hvordan din baggrund ser ud ligesom der ikke findes nogen krav til et overordnet design. Du bestemmer selv.”

Spm: ”Skal man uddybe med tekst : uddybe/besvare spørgsmål omkring størrelse, materiale, retning m.v. (forklare sit valg og til hvilket formål), eller skal man udelukkende vise sin hjemmeopgave i form af billeder?”
Svar: ”Du skal ikke skrive forklarende tekster”

Spm: ”Må jeg bruge nogle af de billeder jeg har fået taget sidste år (samme bygning) Er dette i orden eller skal jeg finde noget nyt?”
Svar ”En stor del af opgaven er at udvælge et rum eller et rumforløb, derfor skal du selv tage et nyt billede”

Spm: ” Skal begge opgaver besvares i hjemmeopgaven eller vælger man kun en af opgaverne?”
Svar: ”Du skal besvare begge opgaver”

Spm: ”Hjemmeopgaven for arkitekter, opgave 2.2 står der "videreudvikle dit materiale i et valgfrit medie” Hvad menes der med "medie"?? Er det f.eks at bygge videre på sin model fysik, lave en tegning hvor man arbejder videre på modellen, tegne videre i et tegneprogram eller noget helt fjerde??
Svar: ”Medie kan betyde mange forskellige ting, det kan være alt fra arbejde med et fysisk materiale eller digitalt, så det kan også være de eksempler du også nævner. Men valget et helt dit eget.”

Hjemmeopgave – formål

Din hjemmeopgave skal vise os din evne til at forstå en given arkitektonisk problemstilling og besvare den med et forslag, og den skal gøre os i stand til at vælge, hvem vi vil have til optagelsesprøve.
Arkitektuddannelsen får ca. 900 ansøgere. Vi forventer at tilbyde ca. 160 studiepladser, og vi inviterer ca. 330 ansøgere til prøve.

Din opgave vurderes af de fire medlemmer af optagelsesudvalget ud fra de kriterier, der fremgår af opgaveteksten. Se afsnittet Om optagelsesforløbet - arkitektur, hvor kriterier, point-skala og andet er beskrevet.

Frist, fil-format og fil-navn

Din frist for upload af hjemmeopgaven på Optagelse.dk er den 15. marts kl. 12.
Opgaver, der er uploadet efter fristen, kan ikke indgå i optagelsesforløbet.

  • Vi stiller følgende krav til fil-format og fil-navn:
  • at filen uploades til sin ansøgning på optagelse.dk i pdf. format. 
  • at filen fylder max. 20 MB. De øvrige formatkrav fremgår af opgaveteksten, f.eks. sideantal.
  • at filen er navngivet på følgende måde: "arkitektur-ditnavn-hjopg". 

Det er dit ansvar, at filen lever op til de formelle krav, vi stiller. Derfor anbefaler vi, at du tjekker din fil, inden du uploader. Sæt tid af til det.

Hvad sker der efter den 15. marts?

Studieadministrationen på KADK registrerer alle uploadede opgaver. Hvis der er problemer omkring din fil, får du en mail, hvor vi beder dig rette op på problemer. Du får en meget kort frist, typisk 24 timer.

Studieadministrationen kvitterer for modtagne hjemmeopgaver i en mail. Se tidsplanen. Ansøgere, der har uploadet opgave for sent eller slet ikke uploadet opgave, får samtidig besked om, at de ikke kan fortsætte i optagelsesforløbet.

Studieadministrationen tilrettelægger bedømmelsen og forbereder bedømmelseslister.

Opgaverne bedømmes. Der er afsat 3 dage til bedømmerne.

Studieadministrationen registrerer point og kontrollerer indtastning.

Du får en mail med dine point. Du får samtidig en invitation til prøve, hvis du er blandt de ansøgere med de højeste scorer.

Vi gør det så hurtigt, vi kan. En del ansøgere er utålmodige, men vi prioriterer at kontrollere og dobbelttjekke, så vi er sikre på, at vi 1) kan give alle ansøgere besked på samme tid og 2) kan give den rigtige besked.

Hjemmeopgave 2019

Den 15. februar offentliggør vi årets hjemmeopgave.

Vi har erfaring for, at en del ansøgere har spørgsmål til, hvordan opgaven skal forstås. Det er meget tit et tolkningsspørgsmål, som vi ikke hjælper med, men der kan også indløbe spørgsmål af almen karakter, som alle ansøgere kan have gavn af.

Derfor starter vi samtidig en Q&A, hvor vi løbende lægger spørgsmål op.