Hjemmeopgave - Design

NB: vi opdaterer løbende siderne med information om 2019

Spørgsmål til hjemmeopgaven – og svar

Hvis der indløber spørgsmål til hjemmeopgaven, som alle ansøgere kan have interesse i, vil de blive lagt på dette sted. Vi opdaterer løbende indtil den 8. marts, hvorefter vi ikke besvarer flere spørgsmål.

Spørgsmål 28. februar 2019: 

Spm: ”Det, som jeg er kommet i tvivl om, er hvorvidt det er muligt at uploade et videoklip som en del af min besvarelse (produkt)? Da der står skrevet en række måder hvorpå man frit kan fortolke hjemmeopgaven, heriblandt film, tænker jeg umiddelbart, at det burde man nok kunne? Men der står så også, at formalia blot tillader at hele hjemmeopgaven uploades i PDF-format. Jeg håber mit spørgsmål er tydeligt nok. Altså, er det muligt at uploade en film sammen med sin hjemmeopgave, som sit produkt?”
Svar: ” Du må ikke uploade andet end én pdf fil. Men pdf formatet giver mange muligheder for at indsætte film, animationer mv. som en del af filen – vi ser gerne at du udnytter de muligheder til at lave en besvarelse af hjemmeopgaven. Men vær opmærksom på det skal være indeholdt i filformatet, du må ikke linke til eksterne sider hvor du uploader en film eller andet. ” 

Spm: ” Når der står jeg skal fremvise det jeg har undersøgt, blandet andet med søgninger på nettet, betyder det så at jeg skal skrive kildehenvisninger? Eller skrive at jeg blandt andet har undersøgt det emne jeg har valgt ved at google det? Skal der være kildehenvisninger generalt? Og hvis ja, hvordan ønsker I så de bliver sat ind?”
Svar: Ja, kildehenvisninger er en god ide at bruge. Men husk du har begrænset plads i opgaven. Vi har ikke krav til hvor de sættes ind. ”

Spm: Hvis jeg laver noget digitalt på min computer - eks. i Illustrator eller inDesign - skal det så proppes ind i et A3 papir i word og så blot tilpasse det til word-dokumentet? For hvis den sammenhængende tekst "kun" må fylde 2400 anslag, den personlige 1000 anslag, så skal mindmaps, processen samt slutresultatet fylde mere end 5 sider. Vil det så sige, at der på hver A3 side må være ét billede/skitse/mindmap etc, eller bestemmer jeg selv, hvad hver A3 side skal indeholde?”
Svar:” Du har helt frie hænder til at sætte din opgave op, herunder hvilket program du ønsker at bruge mv. Sålænge besvarelsen lever op til formatkravene som beskrevet i opgaven eks. 7.9 A3 sider mv.”

Spm: ” Jeg er lidt i tvivl om, hvordan jeg skal aflevere hvis jeg vil have et klip med som en del af opgaven i forhold til aflevering i pdf format.”
Svar: ” Hvis du har eksempelvis et videoklip, skal du bruge mulighederne i pdf-formatet til at sætte det ind. Du må ikke aflevere mere end én pdf-fil - men hvad indholdet er bestemmer du selv.”

 


Spørgsmål 19. februar 2019:
Spm: ”Når hjemmeopgaverne bliver bedømt, bliver de printet ud?”
Svar: ”Nej, bedømmelsen foregår også digitalt”

Spm: ”Der står at opgaven skal være i A3 format, men menes der A4? Må opgaven være mindre end A3?
Svar: ”Nej, opgaven skal være i A3 format.

Spm: ”Hvordan kan jeg aflevere i A3 format, når opgaven skal afleveres digitalt? ”
Svar: ”Når du sætter din opgave op, så vælg A3 størrelse. Efterfølgende konverterer du så til pdf-fil formatet. Så forbliver opgaven i A3 størrelse.

Spm: ”Hvilke IT-programmer skal jeg bruge til at lave min opgave? ”
Svar: ”Du må selv vælge program og metode, men du skal ende med en pdf-fil, der lever op til afleveringskravene. ”

Spm: ”Kan man kun uploade opgaven digitalt? Eller er det muligt at indsende den pr. post eller aflevere den på skolen? ”
Svar: ”Du skal uploade din opgave til optagelse.dk. Vi modtager ikke opgaver pr. post og du kan heller ikke aflevere den personligt.

Spm: ”Findes hjemmeopgaven oversat til engelsk? ”
Svar: ”Nej, den findes kun på dansk.”

Spm: ”Må man besvare opgaven på engelsk? ”
Svar: ”Nej, det er kun tilladt at besvare den på dansk, norsk eller svensk.

Spm: ”Er der et maksimum antal anslag til de korte forklarende tekster?”
Svar: ”Der er ikke noget maks. antal anslag for de korte forklarende tekster, men de skal være korte”

Spm: ” Er de hhv 2400 og 1000 anslag er inklusive mellemrum?”
Svar: ” Et anslag er alt inklusive mellemrum, et komma, et bogstav eller andet.

Spm: ”Hvilke IT-programmer skal jeg bruge til at lave min opgave? ”
Svar: ”Du må selv vælge program og metode, men du skal ende med en pdf-fil, der lever op til afleveringskravene. ”

Spm: ”må man godt tage billeder med sin smartphone?”
Svar: ”Ja”

Spm: ”Skal man lave en forside og en indholdsfortegnelse og tæller de med i antallet af anslag?”
Svar: ”Du bestemmer selv om du vil lave forside og indholdsfortegnelse, men begge dele tæller med i de 7-9 A3 sider.
Spm: ”Er det tilladt at benytte engelsk (eller andre sprog) i sin fremstilling/designløsning?”
Svar: ”Opgaven skal besvares på dansk, norsk eller svensk, men er der i din fremstilling fraser/slogans/illustrationer eller andet, der har en pointe i at være på et andet sprog, så kan du godt vælge at gøre det.”
Spm: ”Hvad vil være godt/ikke godt ar inkludere i den personlige præsentation?”
Svar: ” Du skal selv vurdere hvad der er relevant at have med”

Spm: ”Vedrørende den "Personlige præsentation" hvor meget skal man oplyse om sig selv?: vil I have fulde navn, alder, CV og sådan noget? Eller skal man prøve og holde det anonymt?”
Svar: ”Den personlige præsentation handler ikke så meget om dig privat, men mere om hvem du er som designer - eller gerne vil være som designer. Din tilgang til design.”

Spm: ”Vedrørende den ”personlige præsentation” Skal man vise enten billeder eller en tekst, eller må man gerne have både tekst på 1000 anslag, billeder og labels?”
Svar: ”Du må gerne have både tekst, billeder mv.”

Spm: ”Skal hele projektet være på dansk, svensk eller norsk - eller gælder det her kun for den formelle besvarelse tekst på 2400 anslag? For eksempel, ville det være muligt for mig at aflevere et spildesign med engelsk dialog men med alle de andre dele af designet, inklusive forklarende tekster og tekst besvarelse på dansk?”
Svar: ”Hvis der er en klar pointe med det kan du lade fraser/slogans/dialog/illustrationer mv være på et andet sprog end dansk, men alle andre dele skal besvares på dansk.”

Hjemmeopgave – formål

Din hjemmeopgave skal vise os dit talent og potentiale for at blive designer, og den skal gøre os i stand til at udvælge de bedst egnede til optagelsesprøve og samtale.


Designuddannelsen får ca. 1200 ansøgere. Vi forventer at tilbyde 70 studiepladser på Holmen, og vi inviterer ca. 140 ansøgere til prøve, fordelt på de fire studieretninger. Optagelse til studieretningen på Bornholm: Craft - Glass and Ceramics, som foregår på engelsk, følger nogenlunde samme forløb som de dansksprogede studieretninger. Vi forventer at tilbyde 16 studiepladser til programmet på Bornholm.


Din opgave vurderes ud fra nogle kriterier af 2 undervisere. Se punktet Om optagelsesforløbet - Design, hvor kriterier, point-skala og andet er beskrevet.

Frist, fil-format og fil-navn

Din frist for upload af hjemmeopgaven på Optagelse.dk er den 15. marts kl. 12.
Opgaver, der er uploadet efter fristen, kan ikke indgå i optagelsesforløbet.

  • Vi stiller følgende krav til fil-format og fil-navn:
  • at filen uploades til sin ansøgning på optagelse.dk i pdf. format. 
  • at filen fylder max. 20 MB. De øvrige formatkrav fremgår af opgaveteksten, f.eks. sideantal.
  • at filen er navngivet på følgende måde: "design+dit navn+hjopg". 

Det er dit ansvar, at filen lever op til de formelle krav, vi stiller. Derfor anbefaler vi, at du tjekker din fil, inden du uploader. Sæt tid af til det.

Hvad sker der efter den 15. marts?

Studieadministrationen på KADK registrerer alle uploadede opgaver. Hvis der er problemer omkring din fil, får du en mail, hvor vi beder dig rette op på problemer. Du får en meget kort frist, typisk 24 timer.


Studieadministrationen kvitterer for modtagne hjemmeopgaver i en mail. Se tidsplanen. Ansøgere, der har uploadet opgave for sent eller slet ikke har uploadet opgave, får samtidig besked om at de ikke kan fortsætte i optagelsesforløbet.


Studieadministrationen tilrettelægger bedømmelsen og forbereder bedømmelseslister.


Opgaverne bedømmes. Der er afsat 10 dage til bedømmerne.
Studieadministrationen registrerer point og kontrollerer indtastning.


Du får en mail med dine point. Du får samtidig en invitation til prøve, hvis du er blandt de ansøgere med de højeste scorer.


Vi gør det så hurtigt, vi kan. En del ansøgere er utålmodige, men vi prioriterer at kontrollere og dobbelttjekke, så vi er sikre på, at vi 1) kan give alle ansøgere besked på samme tid og 2) kan give den rigtige besked.

Hjemmeopgave 2019

Den 15. februar offentliggør vi årets hjemmeopgave.

Vi har erfaring for, at en del ansøgere har spørgsmål til, hvordan opgaven skal forstås. Det er meget tit et tolkningsspørgsmål, som vi ikke hjælper med, men der kan også indløbe spørgsmål af almen karakter, som alle ansøgere kan have gavn af.

Derfor starter vi samtidig en Q&A, hvor vi løbende lægger spørgsmål op.