Hvem kan søge om optagelse?

Denne side handler om det formelle spor i din ansøgning.
For at søge optagelse skal du have en bestået adgangsgivende eksamen. Vi stiller ikke krav til karaktergennemsnittet i din eksamen – blot at du har bestået den. Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen kan du søge dispensation herfor. Se afsnittet om dispensation for adgangsgivende eksamen.

Ansøgning med adgangsgivende eksamen:
Hvad er en adgangsgivende eksamen?
Hvis du har bestået en af følgende eksaminer, har du en adgangsgivende eksamen og kan dermed søge optagelse:

  • Studentereksamen (stx), Højere forberedelseseksamen (hf), Højere handelseksamen (hhx), Højere teknisk eksamen (htx)
  • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux)
  • Lignende eksaminer fra Færøerne og Grønland og eksamen fra Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen
  • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF)
  • Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalauréat (IB) eller Option Internationale du Baccalauréat (OIB), dansk-tysk studentereksamen (DIAP)
  • Udenlandsk eksamen m.v., som Danmark har anerkendt som ligestillet med en adgangsgivende eksamen herunder studentereksaminer fra andre EU-lande samt fra EØS-lande

Årets studenter:
Hvis du afslutter din adgangsgivende eksamen efter den 15. marts og inden den 5. juli 2017, skal du anføre det i pkt.4 på din digitale ansøgning. Når du har bestået din eksamen, skal du uploade dit eksamensbevis til din ansøgning på Optagelse.dk inden den 5. juli 2017 kl. 12.00.

Udenlandske eksaminer:
Har du en udenlandsk eksamen, og er du i tvivl om den er adgangsgivende, kan du undersøge det i eksamenshåndbogen på: www.ufm.dk. Slå op under dit land og gå ind under fanen "Eksaminer". For udvalgte lande/eksaminer kan du også se en vejledning i downloadmenuen til højre.
Vi anbefaler, at du opretter en digital ansøgning på optagelse.dk så tidligt som muligt. Kun på den måde har vi mulighed for at hjælpe dig, hvis din eksamen ikke lever op til vores krav, eller der mangler dokumentation.

Ansøgning med dispensation for adgangsgivende eksamen
Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, men er gået en anden vej, har du mulighed for at søge dispensation. 

Hvis du søger optagelse uden en adgangsgivende eksamen, skal du dokumentere overfor os, at du har forberedt dig på en anden måde. Vi vurderer din dispensation på baggrund af følgende to kriterier, hvor du som minimum skal opfylde mindst ét:

  • Akademiske kompetencer: Du skal som minimum kunne dokumentere følgende HF-fagniveauer: Dansk A, Engelsk B og Matematik C.
  • Kompetencer fra praksis: Du skal som minimum dokumentere bestået relevant erhvervsuddannelse med svendeprøve EUD (3,5 år eller længere). Derudover lægger vi også vægt på relevant erhvervserfaring.

Udover en af ovenstående to kriterier skal du også dokumentere:

  • Kunstneriske kompetencer: Du skal vise billeder af relvante eksempler på egne arbejder af kunstenerisk-, håndværks-, formgivnings- og kunsthåndværksmæssig karakter eller andet der viser kunstneriske kompetencer. (max 4 A4 sider)
  • Du skal i et CV fortælle hvad du har gjort istedet for at tage en adgangsgivende eksamen. Du skal skrive uddannelser, kurser, relevant arbejdserfaring på. Husk du skal dokumentere indholdet af dit cv.

Din ansøgning om dispensation bliver bedømt som en samlet vurdering af dine kompetencer og forberedelse til at studere arkitektur eller design. En dispensation kan ikke gives alene på baggrund af kun opfyldelse af ét kriterie, der foretages en samlet vurdering hvor alle kriterier indgår.

Du skal uploade din dispensationsansøgning, brug også ansøgningsskemaet, som ét samlet dokument i pdf. format som et bilag til din KOT-ansøgning på optagelse.dk inden den 15. marts 2017 kl. 12.00. Find ansøgningskemaet nederst på denne side.

Husk du skal sætte kryds i ”Andet adgangsgrundlag” i din ansøgning på optagelse.dk.

Rudolf Steiner Vidnesbyrd
NB: Du skal søge en særlig form for dispensation hvis du er ansøger med vidnesbyrd for 12 års Rudolf Steiner skolegang, hvor der kun er udstedt vidnesbyrd og ikke nationalt bevis (det gælder alle danske Rudolf Steiner-skoler men kun få udenlandske).


Du søger ved at uploade dit vidnesbyrd digitalt som bilag til din ansøgning på optagelse.dk. Du behøver ikke at udfylde en dispensationsansøgning med cv. mm.

Svar på dispensationsansøgningen
Senest den 25. april 2017 får du svar på om vi kan give dig dispensation for adgangsgivende eksamen og dermed går videre i det faglige spor af optagelsen.