Indtægter og udgifter

Uddannelserne på KADK er SU-berettigede. Som udgangspunkt er det heltidsuddannelser, men studiejob aften og weekend er muligt.
Uddannelserne er gratis for EU-borgere. Hvis du skal betale studieafgift, finder du information her: Studieafgift / tuition fee 

SU
Du kan søge om SU, når du er optaget på en uddannelse. Information om SU ligger på SU-styrelsens hjemmeside.

Materialeudgifter
På universiterne har de studerende udgifter til bøger. På KADK er det for de fleste studieretninger udgifter til materialer, der vejer tungt. Det kan være materialer til prints, til stof, til modeller, til tegneredskaber og meget mere.
KADKs studieretninger er meget forskellige, og derfor kan vi ikke beregne et gennemsnitligt materialeforbrug. Men du skal regne med at skulle bruge en del penge på materialer.

Studieture
Nogle studieretninger rejser mere end andre. Særligt arkitektstuderende skal regne med at skulle bruge penge på studieture. Turene er dog ikke obligatoriske.

IT
Studerende på universiteterne har også udgifter til IT-udstyr, primært computer. Det har studerende på KADK også. Igen er det afhængigt af studieretning: nogle studieretninger er mere centreret omkring det digitale end andre.
KADK understøtter både MAC og pc.
Vi anbefaler, at du venter med at investere i specialiserede programmer, indtil du er kommet godt i gang med studiet.