Om Instituttet

Instituttet arbejder i krydsfeltet mellem design og arkitektur, og på tre af vores kandidatprogrammer undervises designere og arkitekter side om side.

Vi uddanner arkitekter og designere, der kan indgå i tværfaglige, nationale og internationale samarbejder. Fagspecialister, der skaber løsninger, som svarer på samfundets udfordringer og samtidig inspirerer og inddrager brugeren. Arkitekter og designere med stærke kompetencer inden for forretningsforståelse, designprocesser og -strategier, som sætter deres evner i spil i både traditionelle og utraditionelle sammenhænge.

Vi arbejder med en materiale- og værkstedsnær tilgang i et fagligt spektrum, der spænder over arkitektur, strategisk design og entreprenørskab, rum- og produktdesign (møbel, tekstil, fashion) samt kunsthåndværk (glas, keramik). Fælles for instituttets fagligheder er en tilgang, der tager udgangspunkt i mennesket og dets kontekst, samt en stærk forankring i den danske tradition for formgivning, materialekendskab og taktilitet, 1:1 skala, forståelse af rum, samt sammenhængen mellem helhed og detalje. Herudover har vi fokus på den nyeste teknologi og samspillet mellem analoge og digitale værktøjer.

Vi har en målsætning om at skabe uddannelse af højeste kvalitet og samtidig bidrage med innovative løsninger på samfundsmæssige udfordringer gennem forskning og gennem uddannelse af fremtidens designere og arkitekter. Siden 2016 har vi arbejdet indgående med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Ved tegnebordene, på værkstederne og i projektundervisningen oplever de studerende et tæt samarbejde med vores undervisere og vejledere. Derudover møder de forskere, internationale gæsteforelæsere og gæsteundervisere fra praksis. De fleste af instituttets undervisere har egen praksis ved siden af undervisningen og har indgående kendskab til det arbejdsmarked, der venter studerende endt uddannelse. 

lk