Om Instituttet

Vi har fire kandidatprogrammer, to bachelorprogrammer og en professionsbacheloruddannelse samt tværgående undervisningselementer, herunder arkitektskolens IT undervisning og på KADK’s ph.d.-skole.

lk

Institut for Bygningskunst og Design er et tværfagligt uddannelsesmiljø som på højeste niveau uddanner arkitekter og designere inden for bygningskunst, rum-, møbel-, lys og tekstildesign på baggrund af forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed, praksis og strategiske erhvervssamarbejder.

Vi er det dagsordensættende uddannelses- og forskningsmiljø i krydsfeltet imellem arkitektur og design. Vi uddanner designere og arkitekter der som fagspecialister kan indgå i tværfaglige, nationale og internationale samarbejder. Og arkitekter og designere der er entreprenante og der med indsigt i samfundets behov og i mødet med brugeren, kan være med til at sætte helt nye dagsordner inden for instituttets specialeområder. Vi arbejder med en materiale – og værkstedsnær tilgang til designprocessen, på instituttets specialværksteder og i tæt samarbejde med udvalgte virksomheder. Vi har stort fokus på IT og ny teknologi.

Der er et stort samfundsmæssigt behov for at uddanne arkitekter og designere, der kan være med til at arbejde med helheder og udvikle og kvalificere vores oplevelser af by- og landskabsrum, bygninger, rum, interiør, møbler, lys og tekstiler. Arkitekter og designere der som specialister kan specialisere sig dybt indenfor et fagområde og der kan arbejde på tværs i området mellem arkitektur og design, og i dette krydsfelt udforske, udvikle og formgive fremtidens offentlige rum, arbejdspladser, skoler, hospitaler, offentlige institutioner og private boliger mm.

Om instituttets to uddannelsesspor

Institut for Bygningskunst og Design tilbyder to uddannelsesspor som følger studieordningerne for hhv. arkitekturuddannelsen og designuddannelsen. Bacheloruddannelse i Bygningskunst og Design, Helhed og del er instituttets svar på en enhedsuddannelse i arkitektur tonet i forhold til instituttets emnefelt.

Bacheloruddannelsen i Design har tre individuelle spor: hhv. møbeldesign, rumdesign og tekstildesign. På kandidatdelen udbydes fire kandidatprogrammer: tre af programmerne har dobbeltspor og henvender sig til både arkitektstuderende og designstuderende. De tre er Møbel, Arkitektonisk Belysningsdesign, og det engelsksprogede program Spatial Design, Perception & Detail. Det fjerde kandidatprogram er et design-kandidatprogram i Tekstildesign. Endelig bidrager instituttet til den tværgående undervisning herunder arkitektskolens Tegne og IT undervisning, og undervisning som henvender sig til hele KADK, herunder KADK’s Ph.d.-skole.