Om Instituttet

Vi udbyder tre kandidatprogrammer og et bachelorprogram samt tværgående undervisningselementer inden for Arkitektskolen og KADK, herunder på KADK’s ph.d.-skole. Instituttet arbejder for en økonomisk selvbærende masteruddannelse inden for kulturarv.

Instituttets vision
Kulturer er komplekse og sammensatte størrelser, der kan karakteriseres ved de særlige måder, hvorpå sociale, ideologiske, politiske, historiske og æstetiske faktorer interagerer. Institut for Bygningskunst og Kultur er optaget af at undersøge, hvordan bygningskunsten udspringer af og samtidig med-skaber sådanne kulturer. Instituttet fokuserer i særlig grad på historiske bygningskulturer; på forestillingen om arkitektur som en kunstnerisk kultur; og på arkitekturens aktuelle politiske og ideologiske implikationer. Undersøgelserne er både af teoretisk og forskningsmæssig art og rummer forslagsstillelse, herunder kunstnerisk udviklingsarbejde.

Instituttets heterogene fokus i forhold til kulturbegrebet betragtes som væsentlig og produktiv. Det historiske blik holdes op mod aktuelle politiske dagsordener om f.eks. bæredygtighed; den kunstneriske tilgang konfronteres med en ideologikritik; og dansk kulturarv diskuteres i samme rum som aktuelle globale problemstillinger. Instituttet skal hermed bidrage med udviklingen af samfundsrelevante arkitektoniske dagordener og udgøre et akademisk førende forskningsmiljø i Danmark inden for arkitekturhistorie, arkitekturteori og kulturarv. 

Instituttet uddanner de studerende til at blive reflekterende praktikere, der kan omsætte komplekse sammenhænge til signifikante og fremadskuende arkitektoniske udsagn med respekt for den omgivende kultur. Kandidaterne skal kunne indgå i en traditionel arkitektfaglig praksis og i mere teoretiske og kunstneriske praksisformer.