Samarbejder

Vi indgår i forskningsnetværk bl.a. med: CBS (Institut for Ledelse, Politik og Filosofi); Københavns Universitet (Kunst & Kultur, Antropologi, ”Waterworlds”); Lunds Universitet; University College London; Universität Basel; ETH Zürich; Max Planck Institut; RMIT; London Metropolitan University; KULife; AAA; AHO; ETSAB/UPC i Barcelona, Hong Kong University m.fl. 

Vi har danske samarbejdspartnere i form af statslige og kommunale interessenter indenfor kulturarvens forvaltning og formidling, interesseorganisationer og almennyttige fonde, herunder Realdania og Dansk Bygningsarv. Det er desuden målet at udvikle virksomhedssamarbejder med producenter, der f.eks. arbejder med bæredygtige teknologier inden for bevaringsværdigt byggeri, eller med tegnestuer, hvis tilgang er relevant for instituttets programmer.

”På tegnestuen Praksis arbejder vi primært med tilføjelser til og transformering af en eksisterende bygningsmasse. Forståelsen for steders betydning, arkitekturens historie og kendskabet til materialers muligheder er essentiel, og derfor vil det nye Institut for Bygningskunst og Kultur også bidrage positivt til at vi får uddannet arkitekter, som har netop disse færdigheder. De studerende fra det nye institut vil kunne arbejde med komplekse problemstillinger og have en endnu større forståelse for den kulturelle kontekst, som de skaber i. For vores tegnestue vil det betyde en frugtbar vidensdeling fra både praktikanter og i sidste ende dygtige arkitekter, som vi får mulighed for at ansætte.”
Mads Bjørn Hansen, arkitekt MAA og indehaver af Praksis Arkitekter