Forskning

I kraft af instituttets forskning, kunstneriske udviklingsarbejde og tætte relationer til praksis, vil KADK også fremover kunne sætte arkitektur, by- og landskabsudvikling på den samfundsmæssige dagsorden i forhold til udvikling af velfærdssamfund i Danmark og i resten af verden. 

Instituttets nye sammensætning af kompetencer indenfor forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed giver bl.a. mulighed for tværfaglig forskning i, hvordan arkitekters billedskabende og kommunikerende kompetencer aktuelt indgår i de processuelle dynamikker, der er arkitekturens og formgivningens betingelser. 

Andre spørgsmål, som vi ønsker at finde svar på er bl.a.:

  • Hvordan bidrager arkitekter til fremtidens bæredygtige velfærdssamfund, i Danmark og i verden?
  • Hvordan kan vi tænke nye fremtider med kunst, tid og rum?
  • Hvordan skal vores byer, bebyggelser, byrum og landskaber se ud, hvorfor - og for hvem?
  • Hvordan bor vi, og hvordan ønsker vi os at bo? Hvem bestemmer, hvordan vores boliger ser ud?
  • Hvilke faglige kompetencer kræver det at påvirke udviklingen?
  • Hvad er et offentligt rum i en tidsalder, hvor vi hastigt flytter vores opmærksomhed mod en digital tilstedeværelse?
  • Hvad er et godt hverdagsliv i det 21. århundrede?
  • Hvad vil det sige at deltage i udviklingen af det fælles rum?