Forskning og samarbejde

Programmet baserer sig på et felt, der på baggrund af forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed undersøger en særlig tilgang til tegningen og modellen som producerende begivenhed. Der sker med andre ord noget i tegninger og modeller, som medudvikler projektet, og som også giver anledning til skabende tænkning indenfor topologi, morfologi og æstetik. 

Dette felt udfolder sig i et samarbejde mellem kolleger på KADK og en række eksterne undervisere der er tilknyttet danske og internationale universiteter. Rammerne udgøres af seminarer, forelæsningsrækker, forskningsaktiviteter og diverse publikationer. 

Studieprogrammet samarbejder desuden med en række praktiserende arkitekter, som bl.a. involveres gennem kritikker, forelæsninger og tegnestuebesøg. 

Som alle instituttets programmer har 'Arkitektur, rum og tid' et strategisk samarbejde med Københavns Kommune, der giver de studerende adgang til et indgående indblik i strategier og områder af interesse for en af de største bygherrer i Dannmark og den mest indflydelsesrige byaktør.