Institut for

Bygningskunst og Design

Kort om Institut for Bygningskunst og Design

På Institut for Bygningskunst og Design arbejder vi i krydsfeltet mellem arkitektur og design, her uddanner vi både arkitekter og designere i et tværfagligt miljø. Når man bringer de to, tæt beslægtede uddannelser sammen, skabes der en synergi imellem helhed og detalje. Det handler bl.a. om bygningskunst, interiør, belysning, tekstiler og møbler. Vi arbejder med kvaliteten og detaljeringen i byggeriet og har fokus på helheden imellem en bygnings funktion og dens indre og ydre form. Vi uddanner også møbel-, tekstil- og lysdesignspecialister og vi arbejder med en materialenær tilgang til designprocessen, på instituttets specialværksteder og i tæt samarbejde med udvalgte virksomheder.

Institut for Bygningskunst og Design

Bygningskunst & design

Overordnet set handler det om at bringe design og arkitektur sammen. Hvor en arkitekt begynder med apteringen af et rum, vil en møbeldesigner tænke på menneskets behov først. Instituttet samler begge i ét fælles rum og lader dem finde hinanden.

Nyheder

Kalender

Nyeste posts fra instituttets blogs

Genveje