Institut for

Bygningskunst, By og Landskab

Målet er højere livskvalitet og styrkelse af byens og samfundets sammenhæng og kulturelle selvforståelse.

Kort om Bygningskunst, By og Landskab

På Institut for Bygningskunst, By og Landskab arbejder vi med det store skala-spænd: Fra udformning af den lokale børneinstitution til planlægning af universitetsområder i vidensbyer. Fra indretning af et udstillingssted eller grønt område til strategi for en hel landsdels oplevelsesøkonomi. Fra den enkelte ældrebolig til udviklingen af en by med store befolkningsmæssige forskelligheder. Udfordringerne er alt fra global urbanisering, klimaforandringer og ressourceknaphed til øgede krav om mobilitet og fleksibilitet. Målet er højere livskvalitet og styrkelse af byens og samfundets sammenhæng og kulturelle selvforståelse. Helhedsløsninger til samfundets store spørgsmål.

Programmer som ikke optager nye studerende

KADK's arkitektuddannelse er under omstrukturering. Det betyder at visse studieprogrammer udfases over de næste par år, og ikke længere optager nye studerende. På andre programmer ændrer indholdet sig, og nye studieprogrammer kommer til. 

Her kan du se de gamle studieprogrammer, som ikke længere optager nye studerende. De faglige områder vil være dækket af Instituttets nye programmer. Interesserede kan henvende sig til institutleder Katrine Lotz. 

Nyheder

Kalender

Institut for bygningskunst, by og landskab

Statement

Vores kandidater skal give forslag på fremtidens velfærdssamfund – i form af alt fra boliger, sygehuse og kulturbyggerier til byer og infrastruktur

Forskningscenter

Genveje