Institut for

Konservering

Laboratoriet er centrum for studerendes afprøvning og undersøgelser
Forskningssamarbejde med Glyptoteket: Vi har samarbejder med museer, organisationer og virksomheder over hele verdenskortet.
"83 pct. af alle konservatorer siger, at det bedste ved jobbet som konservator er: At man både bruger hovedet og hænderne" (Kompas)

Kort om Konservering

Konservatorskolen uddanner konservatorer og udfører forskning, der bidrager til bevarelse af kultur- og naturarven. Gennem forskning og samarbejde med konserveringsuddannelser og konserveringsinstitutioner styrker og synliggør vi faget nationalt og internationalt. Vi arbejder målrettet på at være en dynamisk medspiller ved bevaringen af den globale kulturarv. Konservering er som kirurgi; teoretisk viden kombineret med konkret håndværk. 

Konservatorskolen er ét af KADK’s 6 institutter og kaldes derfor Institut for Konservering. Institut for Konservering uddanner konservatorer og forsker i bevaring af kulturarven.

Nyheder

Genveje

Institut for Konservering

Institut for Konservering

Vi står for bevaringen af kulturarv og naturarv i Danmark – af alt fra små sølvmønter til kæmpe vægmalerier i danske kirker. Vi er med til at opklare oprindelsen af ting – eksempelvis kan vi se på vægmaleriet i en kirke i Jylland, at den blå farve stammer helt fra Afghanistan og formentlig har taget rejsen over Venedig til Danmark.