Samarbejder

Konservatorskolen/ Institut for Konservering ønsker at fastholde og øge sit samarbejde med erhvervslivet om forskning og udvikling. Vi samarbejder i flere forskellige formater og med mange forskellige aktører: med offentlige og private virksomheder, gymnasier og skoler og mange internationale partnere, herunder i en række netværk.

  • ENCoRE, netværk af konserveringsuddannelser i Europa
  • NKF (Nordisk Konservator Forbund) arbejder for at fremme samarbejde mellem konservatorer i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island
  • E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers' Organisation), internationale organisation med 6.000 fagfolk fra 22 lande
  • ICROM, bevarelse af kulturarven samt restaureringsteknikker
  • Blue Shield, beskyttelse af kulturarv
  • ICOM-CC, den internationale museumsorganisations tværfaglige komite for konservering
  • IAQ, international organisation, som arbejder med luftforurenings betydning for nedbrydning af kultur- og naturarv
  • IIC (International Institute for Conservation) tværfaglig ramme for konserveringsforskning
  • CEN - det europæiske standardiseringsarbejde med et stort, fagligt forum for bevaringsrelevante standarder
  • IUCN (The International Union for Conservation of Nature) international organisation, hvis formål er at fremme bevarelse og bæredygtig udnyttelse af de naturlige ressource