Forskning

Vi arbejder på at skabe levende, integrerede forsknings-, udviklings- og uddannelsesmiljøer, hvor kolleger og studerende mødes for at udfordre og udvikle viden inden for instituttets fagområder i samarbejde med toneangivende, eksterne aktører.

Omdrejningspunkterne er dels værkstederne, der som laboratorier er ramme for eksperimenter med materialer, teknologier og greb, dels seminarerne, der som ramme for udviklingen af diskursive fællesskaber samler kolleger og udviklere fra erhvervslivet og fra andre forskningsinstitutioner med henblik på at udfolde forskning, som mere direkte kan omsættes til artikler mv., dels feltlaboratoriet, hvor instituttets miljøer gennemfører forsknings- og udviklingsaktiviteter i dén professionelle sammenhæng, hvor udviklingen finder sted (typisk Co-design), og dels udstillingen, der ikke alene kan betragtes som et medium til formidling af forskning og kunstneriskudvikling, men i lige så høj grad er rammen for udvikling med hensyn til reception, fortolkning og anden kulturel behandling af artefaktets og diskursernes møde med verden.

Instituttets fem uddannelses- og udviklingsmiljøer består i dag af:

  • Industriel Design 
  • Keramisk Design: SuperFormLab
  • Kunsthåndværk: glas og keramik på Bornholm