Om Instituttet

Instituttet har fire kandidatprogrammer og tre bachelorprogrammer samt tværgående undervisningsmoduler, herunder på KADKs ph.d.-skole.

Industrial Design

Institut for Produktdesign er ramme for en række indbyrdes meget forskellige designfaglige udviklingsmiljøer. Der er tale om miljøer, som besidder et vist slægtskab inden for produktdesignområdet, Det handler bl.a. om codesign, industriel design, keramisk design, beklædningsdesign og kunsthåndværk (glas og keramik).

Instituttet ønsker at bidrage til den fortsatte udvikling af det moderne designbegrebDesignskolens miljø i Industriel Design har gennem årene udviklet et særligt fokus på forholdet mellem problem, metode og formgivning, f.eks. inden for robotteknologi, transport, hospitalsvæsnet mv., og dette miljø har ligeledes været drivende i udviklingen af standarder for problembaseret læring. Miljøet i Codesign har et særligt fokus på problem- og visionsudviklingen, hvor det ofte er relevant at inddrage en bred kreds af interessenter. Der er blevet arbejdet med væsentlige samfundsproblematikker som affaldsspørgsmålet og fremtidens krav til borgerservice. Produkters funktionalitet har været et udgangspunkt for den industrielle design; men i dag er spørgsmålet om funktionalitet udvidet betydeligt til også at omfatte kommunikative, emotionelle og identitetsmæssige aspekter.

Især Designskolens modeforskning har koncentreret sig om formgivningens kulturelle værdier, som de udvikles i samspillet mellem designere, producenter og markeder og besegles som kulturel skæbne i bestemte lokale sammenhænge som f.eks. kunstgenstande, luksusvarer, trendfænomener og velfærdsgoder. 

Skabelsen af kulturel værdi er et centralt tema for instituttet virksomhedsfelt gennem kurator- og udstillingsvirksomheden, f.eks. ved beklædningsmiljøets udstillings- og eventaktiviteter, codesigns eksperimenterende udstillinger, det keramiske miljøs udstillingsinitiativ, Copenhagen Ceramics, og frem for alt kunsthåndværkeruddannelsens glas- og keramikbiennaler på Bornholm, som nu er udviklet til en international institution på området.

Med miljøerne inden for navnligt beklædning, keramik og glas er instituttet endvidere ramme for den eksperimentelle og materialenære forskning i formgivning. Det keramiske miljø har været pionerer i forhold til at omdefinere værkstedet til et eksperimentelt forsknings- og udviklingsmiljø, som vi kalder SuperFormLab (link til værkstedsside). 

Studieprogrammer - Bachelor
Studieprogrammer - Kandidat
Interview med Institutleder Troels Degn Johansson

Interview med Institutleder Troels Degn Johansson

"Vi laver produkter, som fortolker traditionen og bringer os et nyt sted hen. Produkter og løsninger i danskernes hverdag, som får vores øjne til at spærre sig op og tænke: Det havde jeg ikke tænkt på; det troede jeg ikke, man kunne!"