Om Instituttet

På Institut for Visuelt Design har vi fire kandidatprogrammer, hvoraf et program også er åbent for arkitektstuderende. Vi har desuden to bachelorprogrammer og tværgående undervisningselementer, f.eks. på KADK's ph.d.-skole

KADK Visuelt Design

Instituttets vision

Institut for Visuelt Design danner ramme for et af Europas førende uddannelses-, forsknings- og udviklingsmiljøer inden for visuel kommunikation og cross media-design.

Vi ser instituttets bredde som en stor styrke i forhold til at møde det omgivende samfunds udfordringer. Instituttet udfordrer den måde, vi tænker visuel kommunikation og oplevelsesdesign, for de visuelle medier er i konstant forandring og derfor må udviklingsprocesser, brugerflader og indhold følge med. Undervisning, forskning og praksis er tæt forbundet, og uddannelserne sigter mod at uddanne designere, som kan berige samfund og fag og brancher. Kandidaterne kombinerer tekniske, kunstneriske og akademiske færdigheder, herunder kritisk refleksion, i helhedsløsninger, som stræber efter at sætte nye standarder.

Instituttet ønsker at tiltrække de bedste studerende, undervisere, praktikere og forskere – og igennem et inspirerende og fagligt stærkt studiemiljø at udvikle viden og kompetencer. Dette vil ske i samarbejde med nationale og internationale samarbejdspartnere fra forskning, erhverv og kunstnerisk praksis.