Institutter

KADK's seks institutter samler KADK's kerneydelser. Uddannelse, forskning og udvikling varetages af institutterne. Institutterne planlægger og tilrettelægger forskning og undervisning inden for deres fagområde og former det videre ud i skolens programmer, hvor studerende, forskere, undervisere og praktikere mødes.

Institutterne danner ramme om udviklingsarbejdet, der sker i laboratorier, på værksteder, ved tegneborde og i marken i alle formater. Institutterne ledes af en institutleder, der er ansvarlig over for de tre skolers fagledere og rektor.