Internationale netværk

Via programmer og internationale netværk tilbyder vi vores studerende, undervisere og forskere at søge ud og tage pulsen på andre internationale miljøer. Omvendt tillader programmerne også andre studerende at komme til KADK og bidrage til en international stemning.

Det sker blandt andet via netværk som:

Cirrus

CIRRUS er et netværk af 22 skandinaviske design-, arkitekt- og kunstskoler. Netværket gør det muligt for studerende fra KADK at søge studieophold i udlandet. CIRRUS arbejder for at udvikle samarbejde mellem de nordiske uddannelsesinstitutioner og for at fremme udveksling af studerende i Norden. Besøg CIRRUS-netværket

Cumulus

KADK er fuldt medlem af CUMULUS, der er et netværk hovedsageligt for europæiske udannelsesinstitutioner inden for design, kunst og medier.

CUMULUS har eksisteret siden 1990, hvor bl.a. Designskolen var med til at oprette det. Læs mere: www.cumulusassociation.org

Erasmus

Vi samarbejder også om internationale mobilitets- eller samarbejdsprojekter gennem Erasmus-programmet. Erasmus giver 4 millioner europæere mulighed for at studere, uddanne sig, få erhvervserfaring og arbejde frivilligt i udlandet. Erasus støtter individuel mobilitet med mindst 63 %, Samarbejde om innovation og udveksling mindst 28 % og politikudvikling 4,2 %. Læs mere om programmet på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.