Job og konkurrencer

Vores studerende er stærkt efterspurgte samarbejdspartnere. Mange virksomheder og studerende oplever, at en konkurrence eller projektopslag i forbindelse med en opgave skaber stor værdi for begge parter.

Konkurrencer
Vores studerende og faglige miljøer tager løbende forskellige aktuelle tendenser og diskussioner op gennem studenterkonkurrencer. Studenterkonkurrencer kan være med til at nye løsningsmodeller og visioner for byggeri, planlægning, design og konservering udvikles og afprøves. Som virksomhed kan du sætte et tema på dagsordenen ved at udskrive en idékonkurrence eller sende et projektforslag.

Studiejob
Studiejob indgås som aftale mellem vores studerende og virksomheder. og konkurrencer og projektopslag er midlertidige projektorienterede forløb, hvor en studerende udfører projekter eller opgaver for en virksomhed eller en myndighed. Vilkår og rammer for konkurrencen eller samarbejdet aftales mellem jer.