Active Urban Spaces Connecting People

Dato
10.10.2019
Tidspunkt
09:30 - 17:30
Adresse
Malmö Universitet
Auditorium D138
Nordenskiöldsgatan 10 Malmø
Pris
Gratis ved tilmelding - ved udeblivelse sendes faktura på 375 kr.

Symposiet Active Urban Spaces Connecting People fokuserer på en række udfordringer for sundhed og velvære i bysamfund.

I lyset af en stigende urbanisering og overgangen til bysam-fund, der er CO2 neutrale, spiller de europæiske byer en central rolle for fremme af sundhed og velvære samt ved at tage fat på udfordringen med samfundsøkonomiske uligheder blandt by-boere, manglen på social samhørighed, høj forekomst af ensomhed, sti­gende overvægt, social ulighed i sundhed, den fysiske inaktivitetspandemi og mange andre udfordringer. Byer har vigtige roller at spille for at løse disse problemer og for at levere bymiljøer, der fremmer sundhed og trivsel for byboerne. 

Begrebet Healthscape bruges i symposiet til at indramme ideen om rum, der dækker over tre vigtige dimensioner af hverdagen og kilder til bedre sundhed og velvære: Foodscapes, Activityscapes og Mobilityscapes. Foodscapes fokuserer på byen som et varieret og rigt socialt og biologisk rum for fødevareproduktion, forbrug og kulturer. Activityscapes adresserer byen som en stor ressource til fysisk aktivitet, og Mobilityscapes fokuserer p byen som rum, der tilbyder sundhed og velvære gennem aktiv mobilitet. Endelig betegner Healthscapes byrum, der er designet til at inkludere specifikke tilbud indbygget i byrummet i forbindelse med velvære og sundhedsfremmende aktiviteter. 

Symposiet vil søge at bidrage til uddannelse og inspiration af fagfolk, der arbejder i kommuner eller andre offentlige institutioner samt på arkitekttegnestuer og byplankontorer. Det henvender sig også til samfundsvidenskabsfolk, lærere og studerende på højere uddannelser, investorer, politikere og beslutningstagere i det hele taget. Forelæserne er førende forskere og praktikere fra Sverige, Italien, Spanien og Danmark.

Registrering
Symposium, frokost og kaffe er gratis. Ved udeblivelse sendes en faktura på DKK 375. Symposiet kan kun rumme op til 250 deltagere efter først til mølle princippet.

Symposiet er støttet af

Symposiet er arrangeret af