Adfærdsdesign - omstilling gennem interaktion, visualisering og ny teknologi

Dato
19.08.2019 - 23.08.2019
Tidspunkt
09:00 - 16:30
Adresse
KADK
Philip de Langes Allé 10
1435 København K
Pris
20.000 kr. ekskl. moms

Vi står i disse år over for massive klima-, sundheds- og samfundsmæssige udfordringer, som ikke bare kræver enorm teknologisk udvikling, men også at vi ændrer vores vaner og adfærd radikalt. Her spiller design en afgørende rolle, og metoderne og redskaberne er under konstant udvikling. På kurset bliver du up-to-date med de nyeste tendenser, teorier og forskningsresultater inden for adfærdsdesign samt spil-, applikations- og interaktionsdesign.     

Design har en helt særlig rolle for mennesker, for godt design handler først og sidst om at få nogen til at gøre noget på en god måde. Konkret æstetisk og funktionelt design af produkter, informationer, data og interaktion kan skabe bedre muligheder for at lære, handle og træffe bedre, mere informerede valg i en kompleks verden.   

På kurset udforsker vi den nyeste forskning og de nyeste tendenser og teorier inden for adfærdsdesign. Vi ser bl.a. på begreber som nudging, servicedesign og persuasive design. Derudover kigger vi på den digitale udvikling inden for spil-, applikations- og interaktionsdesign, og du får demonstreret visuelle virkemidler såsom datavisualisering, skrifttyper, ikoner og wayfinding. Du får også indsigt i, hvordan CoDesign kan give viden om menneskers vaner og adfærd. Endelig lærer du at vurdere, hvad som virker, og hvad som ikke gør.   

Det får du ud af kurset 

 • Metoder og teorier inden for feltet adfærdsdesign.  
 • Metoder til strategi og eksekvering af design for adfærd. 
 • Kendskab til æstetiske grundformer og -teorier i visuelt og grafisk design. 
 • Kendskab til retoriske teorier inden for visuelt og grafisk design.   
 • Kendskab til visuel perception og kognitionsforskning. 
 • Kendskab til CoDesign som en metode til at forstå adfærd. 
 • Inspiration til konkret udvikling af digitale applikationer, IoT, interaktive spil og interaktiv læring, visualisering af data, infografikker og interaktion med data, wayfinding og skriftdesign. 

Hvem er kurset for?
Målgruppen for kurset er ledere af videns-, kampagne- og kommunikationsafdelinger, designere, konsulenter og lign., der ønsker at arbejde mere målrettet med at udtænke og implementere visuelle og kommunikative designløsninger til at ændre adfærd eller skabe motivation enten internt i organisationen eller eksternt ift. kunder eller interessenter.   

Indhold 
Kurset vil veksle mellem konkrete oplæg fra teoretikere og praktikere, der inspirerer til konkrete workshops, hvor deltagerne i grupper arbejder med at løse konkrete problemstillinger, enten fra egen organisation eller som har afsæt i konkrete temaer omkring de 17 verdensmål formuleret i samarbejde med nyhedsmediet Verdensbedstenyheder.dk.  

Hver dag vil der være 2-3 timers workshop, hvor deltagerne kan arbejde hands-on med konkrete designløsninger, produkter og konceptualisering af adfærdsdesigns frem mod fredag, hvor de præsenterer deres idéer og forslag til løsninger for et panel af eksperter.

Kursusleder 
Martin Sønderlev Christensen, ph.d., Institutleder, Institut for Visuelt Design, KADK. 
Christina Reedtz Funder, studielektor, Institut for Visuelt Design, KADK.


Øvrige undervisere og oplægsholdere 

 • Mikkel Holm Sørensen, ph.d., CEO, KL7. Direktør i virksomheden KL7, der er specialiseret i evidensbaret adfærdsdesign, som hjælper virksomheder og organisationer med at få data og adfærd ind forretningsstrategien. Forfatter til flere bøger om data- og adfærdsdesign. 
 • Thomas Ravn-Pedersen, CEO, Verdens Bedste Nyheder. Direktør og chefredaktør på nyhedsmediet verdensbedstenyheder.dk, som leverer data og viden om positive fremskridt i forhold til verdens største og mest brændende problemstillinger.  
 • Thomas Binder, Professor MSO, Institut for Visuelt Design, KADK. Ekspert i CoDesign og designetnografiske metoder. Thomas giver et konkret indblik i, hvordan man metodisk kan indsamle viden om menneskers adfærd og opdage ny adfærd gennem design og feltarbejde.  
 • Jesper Juul, ph.d., Institut for Visuelt Design, KADK. En af grundlæggerne af moderne teorier og metoder til at designe spil. Jesper viser, hvordan spil motiverer, hvilke designgreb kan man lære fra spil- og legeteori, når man skal designe til motivation og adfærd.  
 • Pia Pedersen, ph.d, studielektor, Institut for Visuelt Design, KADK. Forsker og underviser i ikonografi og infografik i forhold til læsbarhed og har stor viden om visualisering af data, som man kan forstå. 
 • Sofie Beier, ph.d, lektor, Institut for Visuelt Design, KADK. Forsker og underviser i læsbarhed og genkendelse af skrifttyper, for en font er ikke bare en font, den kan være helt afgørende for, om vi forstår, det vi ser, godt nok.  
 • Nikolaj Knop, studielektor, Institut for Visuelt Design, KADK. Programleder på Graphic Communication Design med stor erfaring i wayfinding og visuel identitet underviser i æstetiske og branding overvejelser i forhold til design for adfærd. 

Ud over disse vil flere oplægsholder, casepræsentationer og praktikere komme til.  

Praktisk

Når vi har modtaget din kursustilmelding, sender vi en bekræftelse inden for fem arbejdsdage. Bemærk, at tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. 

Kursusprisen er 20.000 kr. ekskl. moms. Prisen dækker kurset, undervisningsmaterialer og forplejning, herunder en let morgenanretning med kaffe/te, croissanter og frugt, frokost og eftermiddagskaffe og -kage.

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand