Akademiudstilling: studieprojekter fra Kandidatprogram i Kunst og Arkitektur

Dato
09.05.2014 - 27.06.2014
Adresse
Galleriet
Holmen
Danneskiold-Samsøes Allé 53
1435 København K

Den faglige profil på Kandidatprogram i Kunst og Arkitektur er at udvikle arkitektur igennem kritisk, kunstnerisk refleksion.
Kandidatprogrammet bygger på en grundstruktur der skelner mellem tre typer af arbejder: Projektforslag - Imaginære projekter - 1:1/realiserede projekter.

Projektforslaget arbejder ud fra et specifikt, konkret sted, mens det imaginære projekt kobler en problemstilling til en fiktiv lokalitet - et abstrakt sted, og det 1:1 realiserede projekt er sig selv – det er en del af verden.

Udstillingen viser studenterarbejder fra to opgaver. 'De Andre Rum' var af opgavetypen det imaginære projekt, hvor studerende udviklede deres arbejder som en refleksion over heterotopiens skikkelser. Opgaven fokuserede på teknikkernes betydning og i særlig grad på udviklingen af et personligt arkitektonisk sprog. Den var struktureret omkring to workshops i glas og gips.
 
'Museum of Broken Dreams' var af opgavetypen 1:1 med museet og den personlige samling som idémæssig ramme. Opgaven var inddelt i en række faser: først fremstillingen af møbler til museet, dernæst en fælles udført museumsmodel/arkiv, individuelle projekter med en 1:50 model som fast krav, og endelig opbygningen af et museum i 1:1 på Lærlingeskolen, hvortil semesterets projekter blev færdiggjort og udstillet.

Der er fernisering på udstillingen den 9. maj kl. 15.00 - alle er velkomne!